divendres, 15 de desembre de 2017

Possibles mesures d'estabilitat al curs 2018-19

Ahir dematí, dijous 14/12/17, assistírem a la Mesa Tècnica (MTE) convocada per Personal Docent per parlar de mesures d'estabilitat per a interins.

Segons explicà la directora general de Personal Docent, la Conselleria ha rebut peticions en aquest sentit per part d'alguns sindicats entre les quals s'enumeraren:

 •  Establir un nou Pacte d'estabilitat per a interins de cara al curs 2018-19 i posteriors el més similar possible a l'actual: dues edicions de dos anys cada una i que pugui afectar un mínim de 1.500 places.
 • Que les places de plantilla consolidades (aquelles que no tenen cap funcionari de carrera que les ocupi com a titular i que fa tres anys que s'ofereixen a les adjudicacions) es treguin a oposicions.
 • Que es convoquin oposicions cada any.
 • Que a les adjudicacions de substitucions i vacants sobrevingudes que es fan a partir de l'1 de setembre, tenguin prioritat els majors de 50 anys amb més experiència laboral.
Per part de la Conselleria, i segons els representants de Personal Docent, l'estabilitat del sistema s'ha d'aconseguir mitjançant la convocatòria d'oposicions.
Tot i això, estudiaran aquelles propostes que els sindicats enviïn abans de dimecres 20/12/17 a les 14.00 per unificar-les si s'escau en un esborrany que es treballaria en una segona Mesa Tècnica abans de passar per la Mesa Sectorial (MSE) a la qual assistiria el conseller.

Des de UOB indicàrem que debatrem aquest tema a l'assemblea d'avui 15/12/17, a la qual hi sou convidats.
Si ens voleu fer arribar les vostres aportacions sobre el tema, com sempre, podeu fer-ho enviant-nos un correu a ensenyament@uob.cat

Continuarem informant.

Obert el procediment extraordinari per al reconeixement de formació permanent

A la mesa de dimecres 13/12/17 es revisà l'esborrany de la resolució que ha d'establir un procediment extraordinari per al reconeixement de formació permanent.
 Aquesta Resolució es publicà al BOIB de 16/12/17, podeu veure'n el redactat definitiu clicant AQUÍ.

La informació bàsica d'aquest procediment és la següent:

QUINA FORMACIÓ ES PODRÀ PRESENTAR?

 • Qualsevol formació reconeguda però no homologada que no aparegui al Portal del Personal i que se finalitzàs abans del 7/5/17 (data en què entrà en vigor la nova Ordre de reconeixement)
QUI LA PODRÀ PRESENTAR?
 • Qualsevol funcionari interí o de carrera que disposi de Portal del Personal
QUIN SERÀ EL TERMINI PER A PRESENTAR-LA?
 • El primer dia per a presentar-la és el 18/12/17
 • El darrer dia serà el 15/1/18
  ON S'HA DE PRESENTAR?
  • Al registre de la Conselleria
  • La sol·licitud ha d'anar dirigida a la Direcció General d'FP i Formació del Professorat 
  HI HA UN MODEL DE SOL·LICITUD?
  •  Sí, el podeu trobar clicant AQUÍ.

  diumenge, 12 de novembre de 2017

  dijous, 9 de novembre de 2017

  Tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses d'interins per al curs 18-19

  Enguany el termini per apuntar-se a les borses d'interins del curs 2018-19 s'ha avançat uns quants mesos respecte de les dates habituals i el tràmit telemàtic per a apuntar-s'hi s'obrirà el dia 13/11/17, dilluns que ve, i es tancarà el 15/1/18.

  Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

  INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa.
  Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

  Podreu accedir al tràmit, a partir de dilluns, des de la web de la Direcció General de Personal Docent i de tres maneres diferents:
  1. Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.
  2. Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal.
  3. Anònimament.

  SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA O MITJANÇANT DNI ELECTRÒNIC
   
  Pantalla 1
  • És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

  Pantalla 2

  • És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

  Pantalla 3

  • Aquesta és la pantalla de les dades personals. Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes. 
  • En cas de tenir alguna discapacitat, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar cap documentació justificativa d'aquesta circumstància.

  Pantalla 4
  • En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
  • També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.

  Pantalla 5
  • Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu al Portal del Personal a l'apartat de formació. Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies consecutius a un centre educatiu i han estat tutoritzats, és a dir, els interins I.
  • Pel que fa als interins S (els que no han estat tutoritzats) que ja saben que hauran acumulat els trenta dies abans del 15/1/18 (darrer dia del tràmit) i, per tant, preveuen estar tutoritzats a aquesta data i ja passarien a ser interins I, hauran d'entregar a registre abans del 15/1/17 tota la formació permanent de què disposin i que no tenguin reconeguda al Portal del personal.
  • La Conselleria ha explicat que finalment podran ser considerats tutoritzats per a les borses del curs 18-19 aquells interins que hagin treballat els trenta dies consecutius abans de la data màxima del 16/3/17. Així, per a què a aquests tutoritzats entre el 16/1/18 (l'endemà que es tanqui el tràmit per apuntar-se a borses) i el 16/3/18 que siguin considerats Aptes en la tutorització, s'obrirà un termini excepcional de 3 dies (encara no sabem les dates concretes) per a què puguin entregar els seus mèrits de formació permanent i ja quedin amb tot el barem aplicat i disponibles per a les adjudicacions de l'estiu com a interins I.
  • Enguany hi ha novetats pel que fa a l'entrega de cursos de formació permanent a registre:
  1. Totes les sol·licitud de reconeixement de formació permanent han d'anar dirigides a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, si es dirigeixen  a qualsevol altra Direcció General de la Conselleria, no se us podrà baremar ni reconèixer aquesta formació que presenteu.
  2.  En aquesta mateixa pantalla 5, si clicau sobre "Instància", podreu emplenar i imprimir el nou model de sol·licitud a entregar per al reconeixement de la formació permanent.

  Pantalla 6
  • Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.
  • Enguany també hi ha novetats en aquesta pantalla relacionades amb les novetats de l'Annex IV pel que fa a titulacions que capaciten per accedir a places amb determinats perfils. En aquest punt, doncs, us recomanam que consulteu aquestes novetats clicant a l'enllaç d'aquest paràgraf abans de continuar a la pantalla següent ja que és possible que necessiteu aportar nova documentació, cosa que ja haureu de deixar indicada en aquesta mateixa pantalla.

  Pantalla 7
  • És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podeu impartir segons les titulacions que teniu reconegudes o les que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
  • Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera: 
  1. A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions. 
  2. Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
  • Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
  • Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 15/1/18 i dirigida a la Direcció General de Personal Docent.

  Pantalla 8
  • Hi trobareu la informació sobre les vostres titulacions de la Capacitació del Català, la Formació Pedagògica, les necessàries per accedir a determinats perfils (vegeu enllaç a l'apartat de la pantalla 6) i les del vostre nivell d'idiomes si en teniu.
  • Pel que fa a la Capacitació de català i a la Formació pedagògica, en cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 15/1/18, us trobareu que en publicar-se les llistes provisionals i definitives de les borses 2018-19 hi apareixereu com a exclosos. Així i tot, si aconseguiu la titulació que us falta després del 15/1/17, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20.
  • Pel que fa a les titulacions per accedir a determinats perfils, se us hi indicarà les que tengueu reconegudes o les que vosaltres hàgiu introduït a la pantalla 6.

  Pantalla 9
  • En aquesta pantalla se us indica la vostra experiència acumulada com a docents a centres públics, a centres privats i/o concertats, a universitats públiques i com a professors visitants
  • Enguany també tenim novetats en aquest punt i és que aquesta experiència es baremarà a tots els interins, ja siguin tutoritzats o no.
  • En aquesta pantalla haureu d'indicar si estau d'acord o no amb les dades que hi apareixen. Si no hi estau d'acord perquè hi falta experiència que sí teniu, haureu de clicar a "estic en desacord..." i aportar la documentació justificativa pertinent a registre adreçada a la Direcció General de personal Docent.

  Pantalla 10
  • És la pantalla sobre la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'obligada presentació per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
  • L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació.
  • Recordau que si a més, en aquesta mateixa pantalla, no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
  • Si no voleu autoritzar la Conselleria per a que la sol·liciti, aleshores l'haureu d'entregar vosaltres mateixos a registre abans del 15/1/18.

  Pantalla 11
  • És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

  Pantalla 12
  • Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
  • També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
  • Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

  Pantalla 13
  • Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2018-19


  SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

  Pantalla 1
  • Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

  Pantalla 2
  • Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, se us enviarà al vostre correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
  • Després d'accedir al tràmit, trobareu les mateixes pantalles que hem explicat a l'apartat anterior.


  SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

  Un cop hàgiu accedit al tràmit (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

  Pantalla 3
  • Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

  Pantalla 4 i successives
  • Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que l'hi haureu d'anar afegint vosaltres. 
  • En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat. 
  • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2018-19 un cop aquesta s'hagi publicada.  divendres, 3 de novembre de 2017

  Convocatòria de borses d'interins per al curs 18-19

  Les principals NOVETATS per a la convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19, després de la MSE d'ahir 2/11/17 són les següents:

  CALENDARI

  •  El termini per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses s'obrirà del 13/11/17 al 15/1/18
  • Tot i el desacord manifestat per la totalitat dels sindicats amb aquest avançament del calendari que no ha permès fer les negociacions amb el temps suficient i que perjudica els interins a l'hora d'entregar formació, entre altres, la Conselleria manté l'avançament i confirma que aquestes noves dates d'inscripció seran les habituals en els propers anys per tal de centrar-se en l'organització de les oposicions durant el segon trimestre.

   ORDRE DELS INTERINS A LES BORSES

  • Els interins I, és a dir, aquells que han estat tutoritzats (han treballat 30 dies consecutius a un mateix centre escolar amb posterioritat a l'1/9/08) continuaran ordenant-se segons la puntuació resultant de l'aplicació del barem complet (Annex 3 de la convocatòria de borses)
  • Els interins S, que són els que no han estat tutoritzats, i que fins ara eren ordenats per dies treballats i, en cas d'empat, per nota mitjana d'expedient acadèmic, passen a ordenar-se segons la puntuació resultant de l'aplicació d'una part del barem, en concret, els apartats 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. No se'ls baremarà, doncs, l'apartat 2.6 de formació permanent. Així, se'ls baremarà:
  1. L'experiència docent, tant a centres públics com concertats o privats
  2. L'experiència docent com a professor visitant a l'estranger
  3. L'experiència docent a universitats públiques
  4. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per formar part de la borsa
  5. Doctorats i premis extraordinaris
  6. Altres titulacions universitàries
  7. Titulacions de Règim especial (Conservatori, EOI)
  8. Titulacions de català diferents de l'EOI
  • En aquest apartat, la demanda de UOB ha estat sempre que tots els interins siguin baremats de la mateixa manera, tal i com s'acordà i ratificà en diferents assemblees i, per tant, consideram insuficient que als interins S no se'ls apliqui el barem complet raó per la qual, i entre altres, no aprovàrem la proposta de la Conselleria.
  • És important recordar també que a l'hora de les adjudicacions, primer s'adjudica plaça a tots els interins ja tutoritzats (grup I) i, a continuació als interins S (els que encara no estan tutoritzats)
  • L'argument de la Conselleria continua sent que no es pot computar enguany la formació permanent a la totalitat d'interins perquè la D.G. d'FP i Formació Permanent no té personal suficient per a introduir i registrar totes les activitats de formació presentades al registre pels interins. 

  MODIFICACIONS EN EL BAREM

  • La D.G. de Personal Docent ha introduït una modificació als valors del barem: l'apartat 2 de l'annex 3 de la convocatòria de borses, que fins ara permetia sumar un màxim de 30 punts per la formació, tant acadèmica com permanent, passa a poder acumular fins a 32 punts els quals equivalen a 1.600 hores de formació (a 0,020 punts per hora)
  • Hem de recordar que la proposta de la inicial de la Conselleria el dia 20/10/17 era d'augmentar el valor de la formació fins a 40 punts, proposta que, davant les queixes de tots els sindicats, baixà a 35 punts a la MTE del 27/10/17 i ho deixà a 32 a la MSE d'ahir.
  • Des de UOB defensàrem també l'acord de l'assemblea de demanar que l'augment del valor d'aquest apartat sigui el més escalonat possible.
  • La resta d'apartats i valors del barem es mantenen com ara. Podeu consultar-los a les pàgines 6 i 7 de la nostra Guia d'interins per al curs 17-18.
  • Sobre el barem, no s'acceptaren les propostes de UOB de valorar l'experiència docent a universitats privades, a Escoles de Música, Llars d'Infants i Escoles Bressol, o l'antiguitat a borses i l'experiència laboral no docent relacionada amb l'especialitat. Tampoc s'acceptà la nostra proposta que el valor de l'experiència com a professor de religió computi com si fos experiència a la concertada, és a dir, la meitat que l'experiència a la pública.

  TERMINIS EXCEPCIONALS

  •  En general, els mèrits o requisits no presentats abans del 15/1/18 (darrer dia per a apuntar-se a borses) no es computaran a l'hora de determinar la puntuació d'un interí.
  • Sí que s'estableixen però uns terminis extra per a presentar la titulació de la formació pedagògica i didàctica (Màster o Curs equivalent) i/o la capacitació de català. Així, tant una com l'altra es podran presentar a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos a borses per al curs 18-19 (cosa que probablement ja serà pel juny del 2018) i fins al dia anterior en què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20. D'aquesta manera, els exclosos per català o per formació pedagògica, tot i no poder optar a adjudicacions de l'estiu, sí que podran participar de la primera adjudicació de setembre si presenten la documentació abans de dia 1/9/18
  • Per altra part, la Conselleria acceptà la demanda de UOB que també pugui tenir-se en compte la tutorització dels interins que la superin entre el 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses) i el 30/6/18 de manera que aquest col·lectiu també estigui disponilbe per a substitucions a partir de l'1/9/18. Aquest acord, però, no figura escrit a cap dels esborranys treballats i haurem d'esperar que la convocatòria de borses per al curs 18-19 es publiqui al BOIB per a confirmar que la nostra petició ha estat realment recollida.
  • Tot i això, la D.G. de Personal Docent no acceptà la nostra proposta de considerar tutoritzats els interins S que ja superen els 30 treballats amb anterioritat a l'1/9/2008.

  SELECCIÓ D'OPCIONS

  •  Com sempre, és en el moment en què l'aspirant fa el tràmit per apuntar-se a borses quan l'interí indica a quines illes vol treballar, si està disposat a acceptar mitges jornades o places itinerants o d'especial dificultat.
  • En aquest sentit, enguany s'introdueix la novetat que, un cop formades les borses, els aspirants disponibles que participin de les adjudicacions setmanals de substitucions podran ampliar les opcions seleccionades el dia en què s'apuntaren a borses i podran així afegir illes o tipus de jornada.  Aquesta ampliació d'opcions serà efectiva a partir del dia en què l'interí les afegeixi.
  • El que no es podrà fer serà reduir opcions de les seleccionades inicialment ni afegir-hi especialitats o funcions noves que no tenguessin reconegudes al moment de tancar la inscripció a borses.

   BORSA ÚNICA vs BORSES PER COSSOS

  • També per acords d'assemblea, des de UOB continuàrem demanant la borsa única i no per cossos, és a dir, que els interins no s'ordenin com ara en què se separen les funcions de mestres, secundària, FP i règim especial sinó que tots formin part d'una sola llista.
  • La Conselleria manté que està disposada a valorar aquesta possibilitat en el moment en què hi hagi unanimitat entre els sindicats en demanar-la. A la MSE d'ahir, quatre sindicats ens manifestàrem a favor de la borsa única i dos ho feren a favor de les borses per cossos.

  ADJUDICACIÓ CREMALLERA

  • L'adjudicació cremallera seria una conseqüència directa d'aplicar la borsa única i bàsicament consistiria en què es podria respectar l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot optar en les adjudicacions.
  • UOB demanà que mentre no s'apliqui la borsa única, com a mínim sí que s'apliqui l'adjudicació cremallera i no s'apliqui l'actual ordre d'adjudicació en què primer s'adjudiquen totes les places d'infantil i primària, després les de secundària, després les d'FP i finalment les de règim especial
  • La resposta de la Conselleria és que no saben de cap altra comunitat autònoma que segueixi aquest sistema per la qual cosa diuen no tenir garanties suficients que aquest sistema es pugui dur a terme.

  PROFESSORS TÈCNICS D'FP

  •  Vam insistir en demanar l'eliminació del requisit d'una titulació superior als tècnics especialistes d'FP ja que consideram que la negativa a fer-ho continua sense estar fonamentada donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.
  • L'Administració continua sense acceptar la nostra proposta ni argumentar la seva decisió.

   COBRAMENT ESTIU INTERINS

  •  Quan demanàrem si la Conselleria ja sap com ho farà per complir el seu compromís de pagar l'estiu del 2018 als interins que durant el curs actual hagin treballat un mínim de cinc mesos i mig, la resposta de la D.G. de Personal Docent fou que aquest tema queda pendent de passar per Mesa però que en principi sembla que el cobrarien els interins que hagin treballat cinc mesos i mig, continus o discontinus, sempre i quan la seva darrera data de cessament sigui el 30/6/18 ja que un cessament a 30 de juny permet fer una ampliació de contracte que cobreixi el pagament de l'estiu mentre que un contracte amb una data diferent de cessament implicaria fer un nou nomenament per al juliol, fet que digueren no ser possible.

   OPOSICIONS 2018

  • Sobre el rumor que les oposicions del 2018 podrien començar al mes d'abril, la Directora General de personal Docent digué no tenir-ne cap notícia.
  • Pel que fa a possibles modificacions de normativa estatal d'oposicions, el Cap de Gestió comentà que sembla que se'n farà una revisió però que no se sap quan. Comentaren que potser les modificacions es limitin a augmentar el nombre de bolles que es treuen a l'hora de triar el tema.
  • Pel que fa a la possibilitat d'aconseguir que les diferents proves i fases de les oposicions no siguin eliminatòries, la Conselleria explicà que el seu vot a Madrid fou a favor de no eliminatòries però que el Ministeri prefereix que continuïn sent-ho.
  • En tenir més informació sobre el tema, continuarem informant.


  Us pot interessar també llegir la nota de premsa de la conselleria sobre la Mesa Sectorial d'ahir.


  divendres, 27 d’octubre de 2017

  Convocatòria de borses d'interins 18/19: esborrany i MTE del 26 d'octubre

  El primer esborrany de la propera convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19 es dugué ahir a Mesa Tècnica. Us passam un resum dels punts més importants que es tractaren.

  El segon i darrer esborrany, que us farem arribar tot d'una que ens arribi, es durà a Mesa Sectorial la setmana que ve, probablement dijous 2/11/17.


  CALENDARI

  • La principal novetat és que s'avança molt el termini per a apuntar-s'hi que, si no hi ha canvis durant la setmana que ve, s'obrirà 13/11/17 i es tancarà el 15/1/18 fet que suposa un avançament de cinc mesos respecte a les dates habituals. L'argument de la Conselleria per a tal canvi de calendari és el d'avançar feina per, durant el segon trimestre, poder centrar-se en la convocatòria d'oposicions del 2018.
  • Tot i aquest avançament, però, les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, no es publicaran fins a les dates habituals, és a dir, fins al maig o juny. La raó d'aquesta espera per a la publicació de llistes seria que la DG d'FP i Formació del Professorat duu cinc mesos de retard en la introducció dels cursos de formació presentats a registre pels interins I (aquells ja tutoritzats). Aquest retard, unit al fet que es computarà la formació presentada fins al 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses), fa que no es pugui baremar tot d'una un cop acabat el termini d'inscripció a borses. Qualsevol sol·licitud de reconeixement de cursos que es presenti a registre, s'ha de dirigir a la D.G. d'FP i Formació del Professorat.

  INTERINS S

  •  Des de UOB vam tornar a demanar que s'apliqui tot el barem a tots els interins (siguin I o S) i que a més es computi l'antiguitat a llistes, demandes que, a més de la borsa única, duim fent des del març de 2015 pels acords presos i reiterats en assemblea.
  • Cal recordar també que a les Meses dels dies 3, 11 i 22/3/16, la Conselleria afirmà que al curs 2018-19 tothom seria baremat cosa que de moment no es duia a terme per falta de recursos i problemes informàtics i que no era suficient que als interins S només se'ls baremàs la nota d'expedient acadèmic. A la MSE del 31/3/16, la Conselleria reiterà la possibilitat de baremar els interins S al curs 18-19. A les Meses dels dies 13 i 16/2/17, Personal Docent tornà a dir que el 2018-19 se cercaria una solució per al barem dels interins S.
  • A dia d'avui i esborrany en mà, la proposta de la Conselleria per als interins S és baremar-los tots els camps manco el de la formació permanent. És a dir, per al curs 2018-19, es baremaria als interins S els apartats de: experiència docent, expedient acadèmic, doctorats i premis extraordinaris, altres titulacions universitàries, titulacions d'ensenyaments de règim especial (EOI i Conservatori) i titulacions de català.
  • L'argument de la D.G. de Personal Docent per deixar de baremar la formació permanent als interins S és que la D.G. d'FP i Formació del Professorat al·lega no disposar de recursos per a introduir dins el sistema informàtic la formació permanent dels interins S abans que es publiquin les llistes dels admesos a les borses del curs 2018-19, tasca que potser podria estar acabada de cara a baremar-se al curs 2019-20.

  LLISTA ÚNICA I ORDRE D'ADJUDICACIÓ

  •  Com també feim des del març del 2016, tornàrem a demanar que la borsa d'interins no es fragmenti en cossos sinó que s'organitzi com a una única borsa i que en les adjudicacions es respecti l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir independentment del cos al que pertanyi cada plaça.
  • Pel que fa a la borsa única, la Conselleria rebutja aquesta possibilitat mentre no hi hagi consens entre els diferents sindicats en aquesta demanda.
  • Quant a l'ordre d'adjudicació de les places, la Conselleria presenta dues possibilitats entre les quals s'haurà de decidir la setmana que ve:
  1. Continuar com fins ara adjudicant un cos rere l'altre: primer s'adjudiquen totes les places d'Infantil i Primària, després les de Secundària, en tercer lloc les places d'FP i finalment les de Règim especial (EOI, música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny)
  2. Fer dos blocs d'adjudicacions: en primer lloc s'adjudicarien simultàniament les places d'Infantil, Primària, Secundària i FP permetent respectar l'ordre de preferència en què cada interí les seleccionàs. A continuació, s'adjudicarien les places d'EOI, les de professors de música i arts escèniques, les de professors d'arts plàstiques i disseny i les de mestres de taller respectant també l'ordre de preferència entre aquestes.

  REQUISITS TÈCNICS ESPECIALISTES FP

  • L'excepcionalitat que permet ocupar places d'FP a tècnics especialistes sense titulació universitària continua igual: no s'han acceptat les nostres reivindicacions en defensa d'aquest col·lectiu al qual només li queden quatre anys per a poder continuar impartint si no es treuen un grau que aparegui a l'Annex IV

  Continuarem informant.


  dimecres, 6 de setembre de 2017

  Adjudicació de substitucions: tot el que cal saber-ne

  Un cop començat el setembre, torna a estar en funcionament el tràmit telemàtic setmanal per a què els interins docents optin a què se'ls adjudiqui una plaça durant el curs escolar.

  Les instruccions del procés d'adjudicació de substitucions es troben a l'annex 2 de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.

  Passem a veure'n el funcionament:

  1- TRÀMIT D'ADJUDICACIONS

  Qui pot realitzar el tràmit?
  • El pot realitzar qualsevol interí que estigui en situació de disponible, és a dir, aquell que està admès a borses, no té una plaça adjudicada, i no està exclòs per manca de titulació de català o del màster de formació pedagògica.
  És obligatori realitzar-lo?
  • No. Optar a cobrir substitucions és voluntari. Si un interí disponible no vol fer el tràmit per la raó que sigui (té una altra feina, no li interessen les places disponibles, no vol que se li adjudiqui una plaça en un moment concret, etc.) no passa res i l'interí continua a les llistes amb la seva puntuació i disponible per a qualsevol altra setmana en què sí li interessi accedir a substitucions.
  • Si l'interí decideix fer el tràmit, tampoc està obligat a seleccionar totes les places a què pot optar, basta que seleccioni les que li interessin.

  Quan es pot realitzar?
  • El tràmit de substitucions s'obre setmanalment des de setembre fins a juny cada divendres a les 15.00 i es tanca el dilluns a les 12.00 . El primer tràmit ordinari d'aquest curs es farà entre els dies 8 i 11 de setembre.
  • Cada curs, a més, a la primera setmana de setembre s'obre un tràmit extra de substitucions abans del primer divendres per tal d'avançar la primera tanda d'adjudicacions i que els interins puguin incorporar-se al centre al més aviat possible abans que ho faci l'alumnat. Enguany, aquest primer tràmit extra s'ha obert el dimarts 5 i es tanca el dijous 7 a les 12.00.

  Com s'hi accedeix?
  • L'accés es troba al Portal del Docent Interí indicat com a "accés al tràmit".
  • Si clicau sobre aquest darrer enllaç, veureu que podeu iniciar el tràmit de tres maneres: amb certificat digital, amb el vostre usuari i contrasenya amb què accediu al Gestib i al Portal del Personal o, si no disposau de cap dels dos anteriors, hi podeu entrar de manera anònima.
  Què permet fer aquest tràmit?
  • Aquest tràmit permet només seleccionar places per a què ens puguin adjudicar.
  • No permet fer modificacions en les opcions d'illes, funcions o tipus de jornada que indicàrem que estam disposats a cobrir quan ens apuntàrem a les borses d'interins.

  2- PLACES

  Quines places s'ofereixen?
  • Podeu veure les places disponibles entrant al Portal del Docent Interí > Places > Disponibles.
  • Podeu consultar les places disponibles filtrades per centre, per funció o bé la totalitat de places (en concret, un total de 711 places per a la convocatòria oberta entre el 5 i el 7 de setembre)
  • Qualsevol persona pot consultar les places disponibles, filtrades o no, independentment del seu estat com a interí (disponible / no disponible) o de si vol fer el tràmit o no.
  • En general, hi trobareu dos tipus de places: substitucions (absència temporal del titular) o vacants sobrevingudes (deixen de tenir titular o han sorgit amb posterioritat a les adjudicacions de l'estiu per raons de planificació educativa) 
   Què passa amb les places que no s'adjudiquin?
  • Si quan es tanca el tràmit setmanal d'adjudicació de substitucions queden places sense adjudicar perquè ningú va estar interessant en seleccionar-les o no quedaven interins disponibles de l'especialitat en qüestió, la Conselleria té dues vies per a cobrir-les:
  • A) Deixar-les per a tornar-les a oferir en obrir el tràmit del següent divendres.
  • B) Adjudicar-les mitjançant el procediment extraordinari abans d'obrir el tràmit del següent divendres. Aquest procediment sol usar-se per a cobrir aquelles places de substitució urgent o les que s'havien adjudicat mitjançant el tràmit setmanal però l'interí adjudicat ha renunciat a la plaça.

  Com es descriuen les places?
  • Cada plaça, encapçalada amb el seu número de codi, el centre on es troba i la funció que s'hi ha d'impartir, ve acompanyada d'una fitxa en què s'especifiquen conceptes com:
                  - Tipus de plaça: substitució, substitució per a tot un curs escolar, vacant
                  - Tipus de jornada: mitja o completa
                  - Data d'inici: quin dia s'inicia el contracte i s'ha de presentar l'interí al centre
                  - Data de fi prevista: quin dia es preveu que s'acabi el contracte
                  - Motiu: què ha causat la substitució o vacant? Els principals motius són excedències, reducció de jornada, maternitat o lactància, baixa, comissió de serveis, jubilació, renúncies, etc.
                  - Lloc de treball: centre de destinació
                  - Funció: o especialitat principal en què es treballarà
                  - Perfil: si la plaça ve perfilada amb aspectes com ara treball per projectes, TIC...
                  - Comentari: si falta alguna informació que es consideri rellevant i no hagi aparegut en els camps anteriors.

  Com es determina la data de fi de contracte prevista?
  • Aquesta data depèn principalment de dos factors: el tipus de plaça i el motiu pel qual sorgeix.
  • Totes les places vacants sorgides abans del 12 de gener i de les quals s'hagi fet el nomenament el dia 11 de gener o abans, acabaran el contracte el 31 d'agost.
  • Així, les vacants sorgides a partir del 12 de gener tendran com a data de finalització de contracte el dia 30 de juny.
  • Pel que fa a les substitucions, no podran acabar el contracte després del 30 de juny. A més, hem de distingir entre les que vénen indicades com a "substitució per a tot un curs escolar" i les que només vénen indicades com a "substitució":
  • En general, les substitucions per a tot un curs escolar solen venir motivades per una comissió de serveis de manera que és difícil que el titular es reincorpori a la plaça durant el curs; per això, aquestes substitucions duen com a data de fi prevista el 30 de juny.
  • En canvi, la data de fi indicada de les substitucions motivades per causes diferents no pot assegurar-se del tot que es compleixi ja que, en darrer terme, només depèn del fet que la baixa del titular no es renovi o que aquest decideixi allargar o tornar abans d'una excedència, per exemple. En tot cas, qualsevol substitució s'acaba quan s'incorpora el titular o, sinó, com a màxim el 30 de juny.

  3- NÒMINA

  Quines places permetran cobrar l'estiu?
  •  Segons la normativa a dia d'avui, cobraran l'estiu els interins que ocupin una plaça amb data de finalització de contracte al 31 d'agost.
  • Per altra part, segons l'Acord Marc, la Conselleria es comprometé a pagar el juliol i agost del 2018 als interins que hagin treballat un mínim de cinc mesos i  mig durant el curs 2017-18. De moment, la Conselleria no ho ha ratificat ni ha explicat com es farien aquests pagaments a aquells interins que de moment no tenen contracte fins al 31 d'agost. Us anirem informant tot d'una que hi hagi novetats sobre aquest tema.
  Es cobraran els complements de tutor i cap de departament?
  •  En aquest cas, ens hem de remetre també a l'Acord Marc, el qual només especifica que aquests complements es recuperaran durant el 2018. Ara bé, no s'hi indica a quin moment dels 2018 es començaran a cobrar ni si tendrà efectes retroactius per a tot el curs escolar del 2017-18 o no. Haurem d'esperar a veure si la Conselleria compleix l'acord i en quines condicions.

  4- PRESA DE POSSESSIÓ

  Què s'ha de fer abans de presentar-se al centre?
  •  Qualsevol interí a qui se li adjudiqui una plaça en qualsevol moment del curs escolar, no podrà presentar-se al centre si abans no ha fet el tràmit obligatori previ a la presa de possessió.
  • Podeu accedir a aquest tràmit des del Portal del Docent Interí > Utilitats > Presa de possessió.
  Quan ens hem de presentar al centre?
  •  Hem de ser al centre a la data indicada com a data d'inici a la descripció de la plaça.
  • Si ens han adjudicat una plaça que es troba a una illa diferent d'aquella que vam fer constar com a residència a la inscripció a borses, i entre el dia en què se'ns adjudica la plaça i la data d'inici no hi ha com a mínim 3 dies naturals, l'interí disposa d'un màxim de tres dies naturals (comptadors des del dia següent al de l'adjudicació) per a incorporar-se a la plaça.
  • Si la data d'inici coincideix amb dia festiu a la localitat del centre, la incorporació s'ha de realitzar al primer dia lectiu següent. 
  Què passa si no ens presentam al centre en el termini establert?
  •  Si no hi ha cap causa que ho justifiqui (vegeu pregunta següent), el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de les borses.
  Durant els primers dies de setembre, l'interí ha d'anar al centre on tenia plaça al juny?
  • Segons el punt 17 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions:
  • S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.
  • Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.
  • Si no es compleixen aquestes obligacions, s'ha d'entendre que la presa de possessió posterior a l'1 de setembre no queda justificada.

  5- MÉS INFORMACIÓ
  •  Us recordam que te niu a la vostra disposició la nostra GUIA D'INTERINS per al curs 2017-18 a la qual podeu accedir clicant AQUÍ
  • També ens podeu fer arribar els vostres dubtes enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com

  dijous, 10 d’agost de 2017

  dijous, 3 d’agost de 2017

  INTERINS: cal fer el tràmit previ a la presa de possessió
  Igual que l'any passat, els interins a qui s'haurà adjudicat una plaça per al curs 2017-18 hauran de realitzar el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió abans d'incorporar-se al centre.

  Aquest tràmit s'obrirà, segons Conselleria, a partir del dia 15 d'agost aproximadament i, un cop habilitat, hi podreu accedir clicant AQUÍ.

  Els que tenguin plaça ja adjudicada per a dia 1 de setembre, hauran de fer el tràmit entre el 15 d'agost i l'1 de setembre.
  Els interins que obtinguin plaça en les adjudicacions setmanals que comencin pel setembre, també hauran de fer el tràmit abans d'incorporar-se al centre.

  Si no es fa aquest tràmit previ, no es pot prendre possessió de la plaça adjudicada.

  El tràmit us guiarà a través de diferents pantalles, entre les quals:


  • haureu de confirmar les vostres dades personals
  • se us informarà a manera de recordatori sobre la plaça que se us ha adjudicat
  • podreu confirmar o modificar les vostres dades bancàries i el percentatge d'IRPF que voleu que us retenguin
  • s'indicarà si ja heu autoritzat o  no la Conselleria per a què gestioni la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. En cas que l'hàgiu d'entregar vosaltres mateixos, trobareu la informació necessària per a obtenir-la clicant AQUÍ
  • ja al final, se us presentarà un resum de les dades i s'indicarà si falta aportar algun tipus de documentació. Un cop revisat el resum, només faltarà clicar a "envia la sol·licitud"

  dijous, 6 de juliol de 2017

  Adjudicacions: preguntes freqüents

  CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS DEL CURS 2017-18

  1) Quines places són les que surten a les llistes actualitzades de vacants publicades el 5/7/17?
  Resposta. Totes les places vacants sense titular i les substitucions previstes, a dia d'avui, per a tot el curs.
  Les vacants (codi V) són places estructurals sense titular, és a dir, no s'han adjudicat a cap funcionari de carrera com a destinació definitiva. 

  2) Què significa el codi SV?
  R. Substitució per motiu de vacant.
  Són places que es consideren vacants perquè, encara que tenguin titular,  es preveu que aquest no l'ocupi en tot el curs escolar.

  3) S'hi inclouen les places de pacte?
  R. Sí. Si alguna plaça de pacte no apareix al llistat és perquè s'ha adjudicat a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats. 
  Podeu consultar les adjudicacions definitives del concurs de trasllats clicant AQUÍ.

  4) El codi de cada plaça és el mateix que el de l'any passat?
  R. No, es canvia cada any. 

  5) Per què enguany no apareixen les places de pacte identificades amb la lletra T?
  R. L'any passat era l'any en què s'adjudicava el pacte i les places que s'havien definit de pacte es marcaren amb la lletra T. Ara ja és el darrer any del pacte i els interins no poden optar a noves places de pacte, per això desapareix la T i posen una V de vacant.

  6) Només es publicarà aquesta llista de places a dia 5/7/17? Apareixeran noves places?
  R. Es publicarà una altra llista de places després de les adjudicacions dels funcionaris de carrera (Vegeu preguntes 15 i 16).
  De les places que apareguin en aquest segon llistat, les primeres que desapareixeran seran les que hagin seleccionat els opositors aprovats en pràctiques i, a continuació, les que s'adjudiquin als interins de pacte no desplaçats. Les que quedin seran les que estaran disponibles per a la resta d'interins. (Vegeu preguntes 15 i 16)
  Pel que fa a la possibilitat de noves places, sí que pot haver-n'hi alguna de nova que els centres hagin detectat com a necessitat en el darrer moment i després de les adjudicacions als funcionaris de carrera. En tot cas, si s'hi afegissin noves places, seria en un nombre bastant reduït i es tractaria de Vacants sobrevingudes. 

  7) Què són les vacants sobrevingudes?
  R. Vacants que no són estructurals i per tant no apareixen a les llistes. Es deuen a un augment de quota del centre, per exemple perquè s'hi ha afegit un nou grup, o hi ha hagut una jubilació després del més de juny, una defunció, etc. 

  8) Un funcionari de carrera o en pràctiques pot seleccionar una plaça de pacte de les llistes? R. Sí. Les places de pacte que no s'adjudicaren a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats, ara podran ser seleccionades pels funcionaris de carrera titulars d'un lloc de feina suprimit o desplaçats per manca d'horari, per un professor en expectativa de destinació definitiva, per un professor que hagi demanat el reingrés, per una comissió de serveis o per un opositor que hagi aprovat les oposicions.

  9) Quins interins de pacte es consideren desplaçats?
  R. Els interins de pacte afectats per una de les causes de la resposta anterior, o pel fet que el centre hagi modificat el perfil de la plaça afegint-hi funcions que l'interí no pugui assumir per manca de titulació. (Vegeu el punt 16.1.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

  10) Com poden saber els interins de pacte si han estat desplaçats o no?
  R. Abans de dia 21/7/17, la Conselleria publicarà un llistat especificant-ho, bastarà consultar-lo a la web de la D.G. de Personal Docent per saber la vostra situació. 

  11) Qui i quan pot renunciar al pacte?
  R. Pot renunciar-hi qualsevol interí de pacte tant si ha estat desplaçat com si no.
  Entre els dies 21 i 23 romandrà obert un tràmit específic per a poder renunciar al pacte aquells qui ho desitgin. (Vegeu punt 16.3.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

  12) Els interins de pacte no desplaçats i que tampoc hi renunciïn, han de fer el tràmit de selecció de places?
  R. No. Després que es tanqui el tràmit de renúncia al pacte i abans de publicar les llistes provisionals d'interins adjudicats, la Conselleria adjudicarà d'ofici els interins de pacte no desplaçats ni renunciants i publicarà una llista provisional d'aquestes adjudicacions per a la qual hi haurà un dia de reclamacions. (Vegeu punt 7.5. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions) 

  13) Els interins de pacte desplaçats que no renunciïn al pacte, què han de tenir en compte a l'hora de seleccionar les places?
  R. Aquests interins han de respectar unes instruccions concretes a l'hora de fer la selecció de places les quals hauran d'ordenar d'una manera concreta (Vegeu punt 16.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions):
  1r- totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa
  2n- totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa
  3r- totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa
  4t- totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa
  5è- les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)
  6è- totes les places a altres illes a jornada completa
  7è- les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)

  14) Si un interí de pacte desplaçat decideix renunciar al pacte, haurà de respectar les condicions anterior?
  R. No, simplement haurà de seguir les instruccions del punt 12. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions com la resta d'interins. 

  15) En quin ordre s'adjudiquen les places als diferents col·lectius?
  R. L'ordre d'adjudicació s'indica al punt 6 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions i és el següent:

  1. comissions de serveis per formar d'equips directius.
  2. titulars d'un lloc de feina suprimit.
  3. titulars desplaçats per manca d'horari.
  4. professors en expectativa de destinació definitiva.
  5. professors que han sol·licitat l'ingrés.
  6. comissions de serveis per plans d'innovació.
  7. comissions de serveis per raons de servei en els centres.
  8. comissions de serveis per motius personals.
  9. comissions de serveis per motius personals de professors amb destinació a una altra comunitat autònoma.
  10. opositors aprovats que passen a ser funcionaris docents en pràctiques.
  11. interins de pacte no desplaçats.
  12. resta d'interins.
  16) De totes aquestes adjudicacions, quines s'han fet i quan es faran les que manquin?
  R. Els funcionaris de carrera fan la seva selecció de places els dies 6 i 7/7/17 (Vegeu punt 4.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, es publicaran les seves llistes provisionals d'adjudicacions i, l'endemà, tendran 1 dia per a reclamacions (Vegeu punts 7.1. i 7.2. id.). Després de les reclamacions, es publicaran les seves llistes definitives (Vegeu punt 8. id.).
  Els funcionaris en pràctiques després d'haver aprovat les oposicions, seleccionaran places els dies 23 i 24/7/17 (Vegeu punt 4.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, llistes provisionals, reclamacions i adjudicacions (Vegeu punts 7.3., 7.4. i 8. id.).
  Sobre els interins de pacte no desplaçats, vegeu la pregunta 11 i el punt 8. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions.
  La resta d'interins, seleccionaran plaça entre el 28 i el 31/7/17 (Vegeu punt 4.3. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions), a continuació es publicaran les llistes provisionals (vegeu punt 7.7. id.), hi haurà 1 dia per a reclamacions (punt 7.8.) i, finalment, les llistes definitives d'adjudicacions (punt 8.)

  dilluns, 3 de juliol de 2017

  PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS


  Tota la informació a:
  Terminis per presentar sol·licituds:

  a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:
  • Del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

  b) Els funcionaris docents en pràctiques:
  • Del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

  c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte:
  • Del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos
   

  dimecres, 28 de juny de 2017

  UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com 'kleenex'


  COMUNICAT DE PREMSA

  Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que el canvi dels requisits per accedir a places d'interins de professor tècnic de FP tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara han prestat serveis a plena satisfacció de l'Administració.

  Els nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual, imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10 anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no se n'han convocat durant més de 15 anys, o bé s'han exhaurit les quatre convocatòries a què tenien dret, i ara se'ls exigeix de cop i volta obtenir un títol universitari fora de l'horari laboral. Cap altra comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant.

  Es dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d'un recurs contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va declarar nul l'accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès que l'Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó perquè les bases de la convocatòria no n'explicaven els motius. És a dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria següent la motivació, que és senzillament la manca d'aspirants amb titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i sense cap fonament pedagògic.
  L'ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d'interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses amb el requisit d'acreditar una determinada experiència docent. En alguns casos s'hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o totalment (1).

  Per altra banda, la titulació superior que s'exigeix als tècnics especialistes interins no s'aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats per normativa estatal, també per manca d'aspirants amb aquest requisit (a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins d'aquestes especialitats). Tampoc no s'aplica a les convocatòries extraordinàries d'especialistes, a les quals la Conselleria ha de recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no s'exigeix titulació.

  Ens trobam davant un nou exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a les institucions.
  Reclamam que es reconegui la capacitat professional d'aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que es modifiquin les properes convocatòries de forma que se'ls permeti continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i amb uns requisits raonables.  Palma, 27 de juny de 2017


  (1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
  Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.


  Diari de Balears:  

  Última Hora:

  divendres, 2 de juny de 2017

  Llistes provisionals d'admesos i exclosos a borses d'interins curs 17-18


  LLISTES PROVISIONALS

  TERMINI DE RECLAMACIONS
  • Segons el punt 7 de l'annex 1 de la convocatòria de borses per al curs 2017-18: s'estableix un termini de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es publiquin les llistes provisionals, és a dir, fins al 9/6/17 
  • Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment durant el termini per apuntar-se a borses, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions

  TERMINIS EXCEPCIONALS PER A ESMENAR DETERMINADES CAUSES D'EXCLUSIÓ Segons el punt 15 de l'annex 1 de la convocatòria de borses:
  • Els coneixements de català i la formació pedagògica i didàctica, es podran acreditar a partir del dia següent de la publicació de les llistes definitives d'adjudicacions de l'estiu del 2017 i fins al dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19

  TRÀMIT TELEMÀTIC DE SUBSTITUCIONS
  • El darrer tràmit de substitucions del darrer trimestre del curs 2016-17 es realitzarà entre el 2 i el 5 de juny 
  • Accediu-hi, com sempre, des del Portal del Docent Interí  dimarts, 23 de maig de 2017

  INTERINS, IMPORTANT!


  CANVI DE DATA D'ADJUDICACIÓ DEL TRÀMIT TELEMÀTIC DE DIA 26 DE MAIG

  Degut a l'inici del trasllat i canvi de seu de la Conselleria d'Educació, el tràmit de substitucions s'iniciarà el divendres dia 26 de maig i finalitzarà el dimarts dia 30 de maig.


  DARRER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DEL 3r TRIMESTRE


  El darrer tràmit de substitucions tindrà lloc entre els dies 2 i 5 de juny.

  https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

  divendres, 19 de maig de 2017

  ATENCIÓ OPOSICIONS I INTERINS/

  La directora general de Personal Docent ens ha informat avui dels temes tractats a la reunió de la Comissió de Personal de la Conferència d'Educació que va tenir lloc a Madrid aquest 17/5/17. Són els següents:

  • El subdirector general de cooperació territorial en nom del MEC va dir a Madrid als directors generals de personal docent que la mesura contemplada a l'article 19 de l'esborrany de pressuposts estatals per al 2017 segons la qual els interins només podran ser-ho per 3 anys,  no afectarà els docents. Tots els directors generals demanaren la retirada de l'article 19 i sembla que el consens i les esmenes contra aquesta mesura dels tres anys quedaria eliminada dels pressuposts, cosa que es confirmarà en veure'n la redacció final.
  • Demanaren també que s'elimini la taxa de reposició i que Hisenda doni llibertat a cada comunitat autònoma per treure les places que consideri. La resposta de Madrid fou que la taxa de reposició no s'elimina. Recordem que la taxa de reposició determina quin percentatge de les places que han quedat vacants per jubilacions i defuncions, bàsicament, es poden oferir en oposicions.
  • Sobre la taxa de consolidació, que permet afegir a les possibles places d'oposicions determinades per la taxa de reposició un percentatge de les places ocupades per interins durant els darrers tres anys, falta determinar quin serà el percentatge (podria ser un 90%) i sobre quin total s'aplicarà.
  • La suma de les possibles places derivades de la taxa de reposició i de la taxa de consolidació, suposaria, segons el conseller March, la possibilitat de distribuir unes 2.500 places entre les convocatòries de 2018, 2019 i 2020. Tant la quantitat de places com la de convocatòries, està per decidir.
  • El representant del MEC explicà també que tenen la intenció de revisar i modificar el Reial Decret 276/2007 que regula la normativa estatal de les oposicions, revisió de la qual el MEC ja en tendria un esborrany preparat, fet que, a part d'aspectes com el barem, també implicaria la revisió dels temaris. Els directors generals demanaren que si s'ha de modificar el reglament estatal d'oposicions, les modificacions es duguin a terme abans del setembre del 2017 per tal que els opositors del 2018 tenguin clara la nova normativa. La resposta de Madrid fou que si no es té la reforma enllestida al mes de setembre, aquesta quedaria ajornada. Els directors generals demanaren també la constitució d'un grup de treball per poder participar de la revisió.
  • Madrid plantejà també la possibilitat d'unificar criteris en la gestió i ordenació de les borses d'interins, proposta davant la qual el País Basc i Catalunya van dir que no consentirien ingerències a les seves competències; València, Navarra i les Balears també van dir no a unificar criteris. Catalunya va dir que abans miraria de consensuar criteris amb les Balears i València, això si s'insistís en la unificació. En qualsevol cas, i a causa que són les comunitats autònomes les que tenen les competències sobre les borses d'interins, segons la nostra directora general, els possibles acords serien entre les Direccions Generals de cada comunitat i no a  nivell de MEC.
  • Sobre la intenció de Madrid de reduir el percentatge d'interins a un 8% en un termini de tres anys, la nostra Conselleria ha insistit en què és un objectiu impossible d'assolir a les Illes Balears on el percentatge de docents interins se situa al 37,5% de mitjana amb puntes que arriben al 60% com és el cas de Formentera, i que se necessitaria, probablement, una previsió d'oposicions a deu anys vista.
  • Finalment, la directora general ha informat que Madrid té la intenció tornar a reunir els directors generals de personal docent durant el mes de juny.
  Continuarem informant.

  dimarts, 16 de maig de 2017

  OPOSICIONS 2017: Canvis en la justificació de les faltes d'assitència als centres dels opositors

  El dia 10/5/17, la Conselleria donava la següent instrucció sobre justificació de faltes del professorat opositor:

  "Tant per als opositors com per als membres de tribunals, es consideraran justificades les faltes al centre entre el 23 i el 30/6/17 si no s'han de desplaçar d'illa o entre el 22 i el 30/6/17 si s'han de personar a una illa diferent a la qual presten serveis."

  El dia 12 a darrera hora del migdia, aquestes instruccions quedaren modificades de la següent manera:
  • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a una illa diferent a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre des de dia 22 fins al 30 de juny, ambdós inclosos.
  • Els opositors que s'han de presentar davant el tribunal a la mateixa illa a la qual presten serveis, tenen permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.
  S'hi afegeix també que a aquest darrer afecte, els aspirants han de sol·licitar al seu tribunal un certificat d'assistència a l'actuació corresponent i lliurar-lo al director del centre.

  No hi ha modificacions sobre el fet que:
  • Les absències dels membres de tribunal es justificaran d'ofici.
  • Els opositors, en canvi, han de sol·licitar al director del centre el Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud. Podeu trobar el model de sol·licitud d'aquest permís clicant AQUÍ
  Sobre aquests canvis, la Comissió Permanent de la JPDnU ha acordat avui dematí demanar instruccions clares i iguals per a tots els opositors.

  Continuarem informant.

  divendres, 12 de maig de 2017

  Processos docents: previsió de calendari

  Segons informà ahir la directora general de Personal Docent, la previsió de calendari per als processos diversos que afecten els docents d'aquí a setembre, i sempre que no s'endarrereixin o s'introdueixin canvis, és la següent:
  • 17 de maig, resolució del concurs de trasllats de Primària
  • 19-20 de maig, publicació dels membres dels tribunals d'oposicions
  • 22-25 de maig, tràmit telemàtic de sol·licitud de comissions de servei
  • 31 de maig, publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les borses d'interins
  • 2 de juny, Mesa sobre la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18
  • 5 de juliol, primera publicació del llistat de places vacants disponibles per al curs 2017-18
  • 6-7 de juliol, adjudicacions als funcionaris de carrera (comissions de servei, en expectativa, etc)
  • 21 de juliol, segona publicació del llistat de places vacants disponibles per a les adjudicacions a opositors i interins, després que els centres hagin revisat les quotes
  • 22-26 de juliol, final del procés de les oposicions
  • ? (a definir), adjudicacions opositors
  • 15 d'agost, final de les adjudicacions d'interins
  Com dèiem, aquestes dates són una previsió i poden patir modificacions. En tot cas, us anirem informant puntualment de qualsevol novetat.

  dimecres, 10 de maig de 2017

  OPOSICIONS 2017: com justificar les faltes d'assistència si hi participau

  La Direcció General de Personal Docent ha publicat avui la Instrucció 2/2017 per a la gestió de les absències i els permisos dels docents opositors i membres dels tribunals segons la qual:
  • Tant per als opositors com per als membres de tribunals, es consideraran justificades les faltes al centre entre el 23 i el 30/6/17 si no s'han de desplaçar d'illa o entre el 22 i el 30/6/17 si s'han de personar a una illa diferent a la qual presten serveis.
  • Les absències dels membres de tribunal es justificaran d'ofici.
  • Els opositors, en canvi, han de sol·licitar al director del centre el Permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud. Podeu trobar el model de sol·licitud d'aquest permís clicant AQUÍ

  Per altra part, i pel que fa als membres de tribunals, segons ens diuen de Conselleria, aquests podrien fer-se públics el dia 19 o 20 de maig. Aquesta informació es publicarà al Portal de l'opositor, on hi podeu trobar tot el que publica la Conselleria sobre les oposicions del 2017.

  Pel que fa a la quantitat de tribunals que es convocaran, de moment la Conselleria només especifica que se n'establiran a Menorca i Eivissa per al Cos de Mestres i a Mallorca per a la resta de cossos.

  Continuarem informant.

  dimarts, 9 de maig de 2017

  Informe de la nova normativa sobre formació permanent

  Al BOIB de dissabte 6/5/17 es publicà la nova ordre per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes.
  Aquesta ordre desplega aspectes normatius derivats del Decret 41/2016 que regula la formació permanent del professorat i que es publicà el juliol de 2016 per tal de normativitzar els aspectes presentats al Pla de Formació del Professorat 2016-2020 que s'havia publicat el març del mateix any.

  Aquesta nova ordre, que entrà en vigor el dia 7/5/17, regula les següents fases de la formació permanent:

  1. L'homologació de les activitats formatives
  2. El reconeixement d'aquestes activitats
  3. El registre de les activitats realitzades pel docent
  4. La certificació de la formació al Portal del Personal de cada docent

  El primer dubte que planteja l'entrada en vigor d'aquesta normativa és què passarà amb els cursos que encara no hàgim acabat o que féssim abans del 7/5/17 i que no tenguem presentats a registre? Se'ns podran reconèixer i baremar?
  Sí, cap docent perdrà el reconeixement de la formació acabada o que estigui realitzant a dia d'avui, sempre i quan sigui formació homologada. El que farà l'Administració en aquests casos serà que els cursos anteriors a l'ordre es podran computar o bé amb els criteris de l'ordre anterior i les seves posteriors modificacions vigents fins dissabte 6/5/17  o bé amb els de l'actual i, en qualsevol cas, se computaran amb els criteris que més beneficiïn el docent. (Disposició transitòria única)  • HOMOLOGACIÓ
  L'homologació la concedeix la Direcció General d'FP i Formació Permanent des de la Comissió de Formació del Professorat i el Servei de Formació del Professorat i l'han de sol·licitar les entitats organitzadores (*) o col·laboradores (**) inscrites al cens (les instruccions del qual estan encara pendents de publicació).

  Per a ser homologables, les activitats formatives han de complir els següents requisits bàsics:
  - Adaptar-se al Decret 41/2016
  - Pertànyer a una de les línies estratègiques del Pla de Formació del Professorat 2016-2020
  - Correspondre a una de les modalitats formatives del Pla
  - Impartir-se de manera presencial, a distància o mixta
  - No estar relacionades amb la preparació de les proves d'accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

  • RECONEIXEMENT
  El reconeixement de les activitats de formació permanent correspon al Servei de Formació del Professorat

  El reconeixement d'una activitat formativa s'ha d'expressar en hores tenint en compte els següents aspectes:
  - No es computaran fraccions d'hora
  - No es computarà cap activitat inferior a 8 hores (excepte en el cas dels formadors)
  - El nombre màxim d'hores possibles a reconèixer ve marcat pel Pla de Formació en funció de la modalitat a la qual respon l'activitat:
  1. FdC o Formació dels Centres lligada a projectes globals de millora dels centres: no s'indica cap marge d'hores.
  2. FeC o Formació en els Centres: entre 8 i 60 hores
  3. FiC o Formació per als centres o intercentres: entre 20 i 60 hores
  4. FE o Formació Especialitzada: entre 30 i 120 hores
  5. PEF o Programes d'Experiència Formativa: entre 20 i 100 hores
  6. FA o Formació per Àmbits: entre 8 i 50 hores
  7. APF o Activitats puntuals de formació com ara jornades, congressos, etc: entre 8 i 20 hores
  En tots aquests casos, manco en l'APF, serà imprescindible per al reconeixement la realització, per part del docent, d'un informe de transferibilitat a l'aula de l'après a l'activitat.

  En el cas que una persona dugui a terme més d'una activitat a distància que coincideixin totalment o parcialment en el temps, només es podrà reconèixer l'activitat de major nombre d'hores.

  L'assistència obligatòria a les classes o sessions presencials no podrà ser inferior al 80%

  Es poden certificar hores en funció de quatre tipologies de participació:
  1. Participant
  2. Coordinador
  3. Tutor
  4. Formador

  Es podran reconèixer activitats de formació que siguin:
  1. Organitzades per entitats organitzadores (*)
  2. Organitzades per entitats col·laboradores (**) i homologades per la DG d'FP i FP
  3. Organitzades o reconegudes pel Ministeri d'Educació o altres administracions educatives sempre i quan vagin en concordança amb les línies del Pla. En aquest cas, a més, l'interessat ha d'adjuntar a la sol·licitud de reconeixement presentada a registre la certificació del curs i un informe de transferibilitat. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
  4. Projectes de recerca convocats, promoguts o avalats per una universitat o organisme públic, qualsevol Direcció General o entitat pública de la CAIB i qualsevol entitat organitzadora (*) sempre i quan s'adaptin a les línies del Pla. Per a aquestes activitats es reconeixerà un màxim de 60 hores.
  5. Tutoria de pràctiques de Màster, Formació Pedagògica i Didàctica equivalent, opositors, nous interins, estudis de grau i postgrau. En aquest cas, les hores es reconeixeran d'ofici i el nombre pot variar entre 10 i 30 depenent de si la tutoria ha anat a càrrec d'un o més tutors. En qualsevol cas, només es podrà optar a un reconeixement i certificat per curs.
  6. Activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses, grups de treball i altres activitats d'experiència formativa sempre i quan siguin convocades o reconegudes per la Conselleria i l'interessat presenti, en el termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat, una memòria que inclogui informe de transferibilitat. Hem de tenir en compte, a més, que queda pendent la publicació d'una resolució per a dictar instruccions respecte a les experiències formatives.
  7. Itineraris d'Autoformació. Sobre aquesta tipologia, cal dir que queda pendent de publicació la resolució que en dicti les instruccions. De moment, l'ordre especifica que es podran reconèixer com a autoformació:
            - Les titulacions universitàries o superiors de règim especial o altres sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l'accés a la docència
            - Els màsters universitaris o formació d'especialista o expert obtinguts després d'accedir a la funció docent
            - Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi i en concordança amb el Pla
            - Aquelles que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes als punts 1-6 d'aquest apartat
  En qualsevol cas, l'autoformació no suposarà el reconeixement de més de 100 hores per itinerari.


  • REGISTRE
  La inscripció dels certificats de les activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat és requisit imprescindible per al reconeixement de la formació.

  Es registrarà d'ofici la formació convocada pel Servei de Formació del professorat i pels CEPs ; en aquest cas, el docent no ha d'entregar res a Registre.

  Pel que fa a les activitats homologades oferides per les entitats col·laboradores (**), aquestes entitats disposen de tres mesos per a indicar al Servei de Formació del Professorat quina activitat es pot reconèixer al docent que l'ha cursada i ha estat considerat apte.
  En aquest cas, el docent ha de revisar si l'activitat formativa en concret apareix al seu Portal del Personal un cop transcorreguts aquests tres mesos i si no és el cas, haurà de sol·licitar el reconeixement ell mateix.

  En la resta de casos, el docent interessat haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement directament al registre de Conselleria.

  Respecte als interins que encara no tenen Portal del Personal, la disposició addicional quarta diu que "el personal docent que accedeixi per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament dlegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del moment en què disposi d'accés al Portal del Personal, pot sol·licitar la inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a les quals hagin participat des de la data d'obtenció de les titulacions i condicions d'accés a la funció docent, sempre i quan aquestes activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en aquesta Ordre"

  • CERTIFICACIÓ
   La formació reconeguda apareixerà al Portal del Personal a l'apartat "Formació dels Docents" i aquí dins als subapartats de "Activitats internes" o "Activitats externes" en funció de l'organitzador de l'activitat formativa reconeguda.

  L'aparició al Portal del Personal d'una formació té validesa administrativa de certificació d'aquesta formació.

  (*) ENTITATS ORGANITZADORES
  A més del Servei de Formació del professorat i dels CEPs, segon l'article 18 del Decret 41/2016, poden ser entitats organitzadores:
  a) Les direccions generals i els departaments que integren la Conselleria d'Educació i Universitat
  b) L'EBAP
  c) Les administracions educatives de l'Estat espanyol amb competències plenes en matèria de formació permanent del professorat
  d) Les universitats de l'Estat espanyol
  e) Les universitats i entitats de prestigi en formació del professorat de l'àmbit de la Unió Europea
  f) Altres conselleries i els seus organismes, així com entitats dependents dels consells insulars o del Govern de les IB
  g) Les entitats col·laboradores de formació del professorat.

  (**) ENTITATS COL·LABORADORES
  Segons l'article 19 del Decret 41/2016, poden ser-ho, sempre i quan estiguin inscrites al Cens d'entitats col·laboradores:
  a) La UIB
  b) Altres universitats amb àmbit d'actuació a les IB
  c) Associacions professionals de docents de l'àmbit de les IB
  d) Les organitzacions sindicals de l'àmbit de l'ensenyament a les IB
  e) Les organitzacins empresarials més representatives en l'àmbit de l'ensenyament de les IB
  f) Les entitats públiques o privades dotades de personalitat jurídica entre les finalitats de les quals s'inclogui la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.