dijous, 29 d’octubre de 2015

Mesures contra les renúncies injustificades d'interins substituts


També a la Mesa Tècnica d'ahir, 28 d'octubre, els representants de la Conselleria explicaren que al llarg d'aquest curs s'han produït les següents renúncies a les convocatòries de substitucions, que com és sabut són de participació voluntària:
  • 72 per no capacitació.
  • 129 sense justificar (no responen a les comunicacions de la Conselleria).
  • 30 exclosos per no presentar-se al lloc de treball.
Aquestes renúncies tenen com a conseqüència el retard en cobrir les places als centres. En una propera Mesa Sectorial es tractarà la proposta dels serveis jurídics de la Conselleria de modificar les bases de tal manera que els participants que renuncien a la plaça injustificadament quedin exclosos de les llistes.

Convocatòria extraordinària d'interins


Avui el BOIB publica una convocatòria extraordinària d'interins per cobrir vacants i substitucions de les especialitats que veureu tot seguit. Tota la informació a:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10393/572058/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce


Especialitats objecte de la convocatòria
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590
0590010 Francès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal·lacions marines
0590124 Sistemes electrònics
0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrotècnics
0591203 Estètica
0591205 Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i fluids
0591206 Instal·lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592
0592001 Alemany
0592002 Àrab
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592012 Italià
0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
0594402 Arpa
0594405 Clavecí
0594407 Cor
0594410 Flauta Travessera
0594414 Guitarra
0594422 Percussió
0594423 Piano
0594427 Trompa
0594435 Dansa Espanyola
0594436 Dansa Clàssica
0594441 Cant aplicat a l’Art Dramàtic
0594460 Llenguatge Musical

MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
0596605 Ebenisteria Artística
0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria
0596618 Tècniques de Metall

La Conselleria prepara un procediment d'urgència per avaluar i excloure interins


A la Mesa Tècnica que va tenir lloc ahir, 28 d'octubre, la directora general de Personal va informar que la Conselleria estudia la implantació d'un procediment d'urgència per avaluar la tasca docent de determinats interins, a petició del col·lectiu de directors i d'Inspecció. En paraules de la directora general, seria un procediment "puntual, contradictori i no disciplinari". És a dir, que només s'aplicaria en casos concrets, l'interí podria presentar al·legacions i no entraria dins el procediment disciplinari ordinari, que consideren "poc àgil" per als casos per als quals està pensat. Properament es redactarà un esborrany de proposta i es tractarà en Mesa Sectorial.

Segons van explicar, el procediment s'iniciaria a proposta del director i Inspecció decidiria si dur la instrucció endavant. Si fos així, es donaria a l'interí afectat l'oportunitat d'al·legar i resoldria la Direcció General de Personal. En cas que es resolgués que hi ha manca d'idoneïtat per a la docència, el nomenament quedaria sense efecte i suposaria l'exclusió a les llistes per al curs següent. S'informaria d'aquests casos a la Mesa Sectorial.

La directora general explicà que la mesura es preveu per a "14 o 15 casos localitzats" d'interins "amb un historial d'anys i anys", la tasca dels quals ha donat lloc a queixes de directors i famílies, i que "es van passant d'un centre a un altre". El tècnic jurídic de la Conselleria exposà que en cas d'aprovar-se aquest nou procediment s'hauran de modificar les bases que regulen les causes d'exclusió.

Els representants de la Conselleria van dir que els casos que volen resoldre amb aquest nou procediment no es poden solucionar amb el procediment disciplinari ordinari, però no explicaren per què, més enllà de considerar que aquest darrer "massa lent". 

Fins aquí el que explicaren els representants de la Conselleria. Les forces sindicals coincidírem que s'haurà d'analitzar molt detingudament la proposta un cop la tinguem per escrit, perquè posa en mans dels directors una arma que podria ser utilitzada per pressionar els interins. Haurem de veure també a quina mena de casos volen aplicar el nou procediment, com es justifica que no es puguin resoldre a través de la via ordinària, si es respecten totes les garanties jurídiques dels treballador, com es verifica que no pugui ser utilitzat per part de les directives per pressionar o penalitzar els docents per altres motius, etcètera. Us mantindrem informats.

dimecres, 14 d’octubre de 2015

Obert el tràmit per cedir les dades d'interins disponibles als centres concertats

La Conselleria d'Educació ha obert avui el tràmit per a interins per tal que aquests autoritzin o desautoritzin la cessió de les seves dades als centres concertats. El tràmit no interfereix en res a la situació actual de l'interí a les llistes.

Com ja us informàrem la setmana passada, la Conselleria anuncià a la MSE de dia 2/10/15 que enviaria un correu electrònic a tots els interins per tal que autoritzassin o no a la mateixa Conselleria per a que aquesta cedís les seves dades als centres concertats que ho sol·licitassin. Aquest correu no s'ha enviat i com que ja s'ha obert l'accés al tràmit telemàtic, és possible que ja no s'envii.

Segons la conselleria, "el procediment que se segueix és el següent: el centre concertat sol·licita candidats per a cobrir un lloc de feina determinat i la Conselleria d'Educació els facilita la llista d'interins disponibles que han autoritzat la cessió de dades i que compleixen amb els requisits pertinents"

La Conselleria recorda, a més, que "els centres concertats tenen els seus propis criteris de selecció i no segueixen l'ordre de prelació establert a la convocatòria d'interins de centres públics"

Hem de recordar també que en la baremació dels interins, l'experiència a la concertada merita la meitat que l'experiència a un centre públic.

A l'hora de realitzar el tràmit, us trobareu amb les següents passes:
  • Pantalla 1- només és informativa
  • Pantalla 2- s'ha de clicar sobre l'enllaç per poder accedir al tràmit
  • Pantalla 3- (no interactiva) hi apareixen el nom, llinatges i Dni de l'interí
  • Pantalla 4-és la pantalla d'autorització o desautorització, apareixen els vostres nom i llinatges, telèfon i e-mail. A sota, heu de seleccionar si autoritzau o no
  • Pantalla 5- podeu autoritzar el resum de les dades que autoritzau a cedir. Heu de clicar a "Envia la sol·licitud"
  • Pantalla 6- podeu desar el justificant del tràmit al vostre ordinador i el tràmit queda finalitzat.