dimarts, 26 de gener de 2016

Oferta pública 2016, interins i oposicions


El Consell de Govern ha aprovat l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016, que suposa un total de 174 places docents i 13 d'inspectors. Aquestes places s'acumulen "a aquelles que puguin correspondre a exercicis posteriors".

Per altra banda, a la Mesa sectorial de 18 de desembre de 2015 la Conselleria es va comprometre a "crear 250 noves places per la plantilla fixa dels centres educatius de les Illes Balears" .

La incògnita continua essent el nombre de places que es trauran a oposicions el 2017, que segons diferents informacions aparegudes a la premsa varien entre les 400 i les 800.

Recordem que, tal com vam informar el passat setembre, aquest curs hi ha més de 3.600 interins que suposen el 33% de les places i cobreixen gairebé el 31% dels horaris, unes xifres insostenibles que afecten greument l'estabilitat laboral i dels centres educatius.

Acord del Consell de Govern
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10438/575317/acord-del-consell-de-govern-de-22-de-gener-de-2016

Proves lliures de l'Escola Oficial d'Idiomes


El BOIB d'avui publica la convocatòria de les proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2016 per obtenir els certificats bàsic, intermedi, avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa d’aquests ensenyaments.

Inscripció
La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 08:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 19 de febrer.
La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu, treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.

Proves orals
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 17 de maig i el 27 de juny de 2016 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 3 de maig de 2016.

Tota la informació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10439/575311/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord