dimarts, 14 de juny de 2016

Exclosos de les borses d'interins pel català, què heu de fer?

Els universitaris que han realitzat el màster en formació pedagògica i didàctica a la UIB, un cop n'han estat declarats aptes, ja compten també amb la capacitació per a l'ensenyament en català als centres docents de les Illes.

Què passa, però, si s'ha fet el màster en pedagogia a una altra comunitat autònoma? Ens trobam davant dues possibilitats:
 • Si la comunitat on s'ha cursat el màster no és de parla catalana, no queda altra opció que cursar el seminari del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural (FOLC)
El Reciclatge permet aconseguir el Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a primer cicle d'infantil (CCI), al segon cicle d'infantil i a primària (CCIP) i a l'educació secundària (CCS). Podeu consultar-ne el Pla d'Estudis AQUÍ
Per al CCI s'ha de cursar l'assignatura de Llengua i cultura popular.
Per al CCIP, s'ofereixen els camps de Geografia, Història i Art, Literatura, i Didàctica de la llengua catalana.
Per al CCS, tenim quatre seminaris: el d'Humanitats, el tècnicocientífic, el jurídicoadministratiu i el de tractament de llengües en el currículum.
Trobareu tots els programes clicant a sobre de cada assignatura o seminari. La informació sobre temporització, assistència, avaluació, etc., la trobareu AQUÍ.

És important recordar que per matricular-se als cursos oficials o a les proves lliures de:
-l'assignatura de Llengua i cultura popular (CCI), els alumnes han d'acreditar el nivell B2 de català.
-les assignatures de Geografia, Història i Art, Literatura, i Didàctica de la llengua catalana (totes aquestes per a (CCIP) o dels seminaris (CCS), els alumnes han d'acreditar el nivell C1 de català.
 • Si, en canvi, la comunitat on s'ha cursat el màster és Catalunya o el País Valencià, és molt probable que no necessiteu realitzar el FOLC i que hàgiu estat admesos a borses sense cap problema pel que fa als coneixements de català. En cas que, tot i haver cursat el màster en pedagogia en comunitats de parla catalana, us trobeu exclosos pel català, heu de posar-vos en contacte amb el Servei de Formació i Certificació de Coneixements del Català enviant al següent correu: certificacio@dgpoling.caib.es la documentació escanejada següent:
   -el títol universitari
   -el títol del màster
   -qualsevol document que indiqui el vostre nivell de llengua catalana o de capacitació
   -el vostre DNI
Un cop hagin estudiat la vostra documentació, us respondran amb bastanta rapidesa. 

Recordau que el termini general per esmenar causes d'exclusió de les borses acaba aquest divendres 17/6/16 però que certes causes d'exclusió compten amb terminis diferents i ampliats. En concret, el termini per acreditar els coneixements de llengua catalana és fins al 13 de juliol o sinó entre l'1 de setembre i el dia anterior a què es convoquin les borses per al curs 2017-18.

Per a més informació sobre les titulacions que cal tenir per fer classes de i en català o sobre el FOLC, consultau l'Ordre 6960 de 14 d'abril de 2014.
Consultau el Decret 115/2001 de 14 de setembre si voleu ampliar informació sobre la regulació de l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.


dilluns, 13 de juny de 2016

Publicades les llistes provisionals d'interins admesos a borses

Us recordam que divendres passat es publicaren les llistes provisionals d'admesos i exclosos de les borses d'interins per al curs 2016-17. Consultau-les AQUÍ

Ara es troba obert fins aquest divendres que ve dia 17/6/16 el termini per esmenar la causa d'exclusió i aportar els documents que acreditin que, el dia en què va acabar el termini per presentar les sol·licituds, es complien els requisits exigits que han causat l'exclusió.
Recordau, però, que els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans d'acabar el termini per presentar la sol·licitud, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions; tampoc es poden modificar les opcions seleccionades en la sol·licitud (illes, 1/2 jornada...)

Un cop revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives.
Us anirem informant. Si teniu algun dubte, ens teniu a la vostra disposició.

Sort!

divendres, 10 de juny de 2016

Canvis a les titulacions d’interins de Professors de música i arts escèniques del curs 16-17L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Professors de música i arts escèniques hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant, Dansa espanyola, Dansa clàssica, Dansa contemporània, Dicció i expressió orals (Català) i Literatura dramàtica.
 1. Titulacions afegides enguany:
 • Alemany aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’alemany consti com a llengua A
 • Anglès aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’anglès consti com a llengua A
 • Italià aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’italià consti com a llengua A
 • Dicció i expressió orals (Català):
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
 • Literatura dramàtica:
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat gramàtica normativa de l’espanyol

 1. Nous requisits afegits enguany:
 • Dansa espanyola:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (*)
 • Dansa clàssica:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (**)
 • Dansa contemporània:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (***)

Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de grau i nous requisits en algunes titulacions superiors. No s’ha eliminat cap titulació respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant i Italià aplicat al cant, a partir d’enguany i com a novetat, hi podran accedir els Graduats en llengües i literatura modernes, sempre que l’idioma corresponent al nom de la matèria, consti com a llengua A. El que no s’explica, de cap manera, és per què amb la mateixa titulació no es pot accedir a impartir la matèria Francès aplicat al cant. En el grau en llengües i literatura modernes també hi ha l’opció d’estudiar el francès com a llengua A, exactament igual que passa amb l’alemany, l’anglès i l’italià.
 • Tampoc entenem per què per impartir les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant i Francès aplicat al cant no és requisit tenir ni acreditar absolutament cap coneixement musical. Recordem que aquestes matèries s’imparteixen dins el Conservatori Professional.
 • Hi ha matèries com Orquestra, Dansa espanyola, Dansa clàssica i Dansa contemporània on apareixen titulacions no regulades. En aquests casos, no consta el pla regulat segons el Decret al qual s’acull la titulació. Aquest fet obre la porta a tot tipus d’interpretació i aplicació de la norma, podent acceptar justificants de qualsevol tipus i no oficials a l’hora d’activar noves funcions.

Altres requisits:
(*) Modalitat dansa espanyola
(**) Modalitat dansa clàssica
(***) Modalitat dansa contemporània

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

divendres, 3 de juny de 2016

Cobrament de l'estiu per part dels interins


El tema del pagament de l'estiu als interins continua exactament igual que des del curs 2012-13, arran de les retallades: els interins que cobren l'estiu són una minoria.
Es cobraran els mesos de juliol i agost complets (se cessarà a 31 d'agost) en els següents casos:
-si se'ns ha adjudicat una vacant a les adjudicacions de l'estiu
-si se'ns ha adjudicat a l'estiu una substitució de durada prevista de tot el curs, sempre i quan no es reincorpori el titular (encara que ho faci el darrer dia de classe)
-si abans del 12 de gener se'ns ha adjudicat una vacant sobrevinguda (la plaça que queda buida per jubilació, defunció... és a dir, que perd el titular)
La resta d'interins cessaran o bé en reincorporar-se el titular de la plaça o bé a 30 de juny
Després de les sentències favorables dictades que permetrien que a altres comunitats hi hagués més casos en què es pogués cobrar l'estiu, demanàrem que a la nostra comunitat aquest pagament es faci efectiu en el curs 2016-17 sense esperar a l'estiu de 2018 com diu l'Acord Marc.

Per altra part, a l'assemblea general de docents realitzada aquest dijous 2/6/16, s'acordà per unanimitat que  l'Assemblea de Docents presentarà un contenciós administratiu contra la conselleria d'Educació per tal de recuperar aquest dret retallat al més aviat possible.

Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
- Quins són els criteris per perfilar places
-Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit

Novetats a l'esborrany de la convocatòria d'adjudicacions d'interins curs 2016-17

En el primer esborrany de la convocatòria de places a interins, hi apareixen les següents novetats a destacar:
PRESA DE POSSESSIÓ
Enguany hi ha una novetat molt important pel que fa a la presa de possessió; aquesta no es podrà dur a terme si abans no s'ha realitzat un tràmit telemàtic previ a la presa de possessió.
Aquest nou tràmit no presentarà cap dificultat i consistirà en facilitar la mateixa informació que abans s'entregava en paper juntament amb el  nomenament (dades bancàries per al cobrament de la nòmina, etc.), però és imprescindible realitzar-lo.
El tràmit previ quedarà obert a la web de la Conselleria un cop publicades les llistes definitives d'adjudicacions provisionals (juliol o agost) per tal que tots els adjudicats puguin fer-lo abans de l'1 de setembre. Si l'interí no ha realitzat aquest tràmit abans de dia 1 de setembre, no es podrà fer efectiva la presa de possessió, el nomenament quedarà sense efectes i l'interí quedarà exclòs de les borses. El mateix s'haurà de fer en les adjudicacions de substitucions durant el curs, per això aquest tràmit romandrà obert durant tot el curs escolar.

 CONTINUÏTAT DEL FUNCIONARI INTERÍ EN SUPÒSITS EXCEPCIONALS
Aquest és el títol de l'altra novetat important en aquest primer esborrany de convocatòria d'adjudicacions, al punt 7 de l'Annex 2. Us recomanam que el llegiu detingudament directament de l'esborrany, teniu l'enllaç més avall.
En línies generals, la idea és que si un interí treballa a mitja jornada a un centre i en el mateix centre es genera una altra mitja jornada que aquest interí pot impartir, aquesta segona mitja jornada s'oferirà primer a aquest interí que ja és al centre abans que treure-la ofertada a l'adjudicació de substitucions dels caps de setmana de manera no s'hauria respectat l'ordre de puntuació a llistes si aquest interí acceptàs l'oferta; la segona mitja jornada lii seria adjudicada per procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions.
Des de UOB opinam que podria ser discutible en alguns casos i en funció de criteris pedagògics aquest sistema però que com a criteri general el que s'hauria de fer és repartir la feina entre una majoria d'aspirants i adjudicar la segona mitja jornada a un interí que no tengui feina abans que donar més feina a un que ja té un ingrés econòmic.

PLACES DE PACTE

Un cop acabada la primera fase del Pacte d'Estabilitat signat el juliol del 2014, a les adjudicacions de destinacions provisionals d'aquest estiu, s'encetarà la segona fase del pacte i s'oferiran 1350 places noves de pacte a les que podran optar tots els interins. Segons diu el Pacte mateix, la distribució d'aquestes places entre els diferents cossos docents, entre les diferents illes i entre les places vacants i places de difícil provisió, a més dels criteris de les places configurades amb perfils específics, es negociarà en mesa tècnica i  sectorial.

CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

Com ja sabeu, per normativa estatal (BOE 29/7/15) s'estableix com a requisit per poder treballar amb menors d'edat el fet de no haver estat condemnat per delictes contra menors. La conselleria començarà a aplicar aquesta normativa en les properes adjudicacions. En conseqüència, si l'interí no presenta la certificació negativa, no podrà prendre possessió de la plaça, l'adjudicació quedarà sense efecte i l'aspirant serà exclòs de les borses.
Per presentar la certificació negativa, l'interí té dues opcions:
-autoritzar la Conselleria que la sol·liciti. Aquesta autorització ja es va poder dur a terme en el tràmit en què ens apuntàrem a borses; ara, en el tràmit de sol·licitud de places, tendrem l'oportunitat de tornar a autoritzar la Conselleria si encara no ho hem fet.
-sol·licitar-la un mateix al registre de delinqüents sexuals. Aquesta opció suposa que no s'ha autoritzat la Conselleria per a què consulti el nostre expedient penal i que haurem d'entregar la certificació al director del centre el dia que hi hàgim de prendre possessió de plaça.

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES DISCAPACITADES

 Com ja s'indicà a la convocatòria per formar part de les borses, la Conselleria reservarà un nombre de places per a aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%; aquest nombre de places és la quantitat de places reservades per a discapacitats que quedaren sense cobrir en les darreres oposicions i que per a la propera convocatòria d'adjudicacions suposarà una reserva de 8 places.
Per poder optar a una d'aquestes places, l'interessat ha de presentar el dictamen que indica el grau de discapacitat  i el que certifica que reuneix les condicions d'aptitud necessàries per a la docència. Aquest dictamen l'expedeix el Centre Base de la direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les I.B. i l'interí pot optar per sol·licitar-lo ell mateix o per autoritzar la Conselleria a fer la gestió. En tot cas, la presa de possessió no es pot fer efectiva sense aquesta documentació acreditativa de manera que l'adjudicació quedaria sense efectes i s'exclouria l'aspirant de totes les borses.


 Consultau més informació a:
 -Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Quins són els criteris per perfilar places
-Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit
-Cobrament de l'estiu per part del interins


Explicam com es perfilen les places d'interins a les properes adjudicacions

La manera com es perfilen les places que han d'ocupar els interins i els criteris de perfil han resultat ser molt més difícils d'aclarir del que pensàvem; de fet, no només no s'han aclarit sinó que han creat nous dubtes

El 17 de febrer passat, a la reunió bilateral que mantinguérem amb Personal Docent (vegeu el resum de la reunió AQUÍ), demanàrem quan es duria a terme la mesa que la Conselleria s'havia compromès a fer per revisar els criteris de perfils de places; ens contestaren que aquesta revisió ja s'havia començat i que s'acabaria a la següent mesa de quotes, després d'haver-se reunit amb els directors per intentar aclarir i simplificar els perfils.

Aquest dimarts 31 de maig, a la mesa de quotes (la primera i única que s'ha feta fins ara amb aquesta Conselleria), quan traguérem el tema dels perfils, ens digueren que aquest tema no s'ha de parlar a la mesa de quotes perquè no hi té res a veure, en clara contradicció amb el que se'ns havia dit a la bilateral, i que dels perfils se'n parlaria a la mesa sobre adjudicacions de l'endemà.

Així doncs, després de la mesa d'adjudicacions i a partir de la informació donada pels representants de la Conselleria, hem arribat a la conclusió que explicam a continuació i que intentarem verificar a la propera mesa sobre interins a què ens convoquin.

Hi hauria tres maneres d'identificar, definir o etiquetar places:

1- Places perfilades

Segons la Conselleria, queden establerts dos tipus de perfils:
 • uns lligats a titulacions demostrables (que serien els perfils vinculants) i només es podrien fixar arran de la necessitat de quatre titulacions: B2, Riscos Laborals, Llengua de signes i Tarja de la Marina mercant.
 • i uns altres no lligats a titulacions (que serien els perfils informatius) que inclourien el perfil d'especial dificultat per una part i es lligarien a plans de millora, a innovació pedagògica, a treball per projectes o a feina per àmbits, per una altra. Si us interessa, podeu consultar els àmbits que desenvolupen els Plans de millora AQUÍ)
2- Places generades amb dues funcions o compartides entre dos cossos

Segons l'Administració, la definició d'aquestes places la determina el centre segons la seva quota i no es considera perfil de plaça (ni vinculant ni informatiu) el fet que s'hagin d'impartir dues especialitats, tant si aquestes són del mateix cos com si són de cossos diferents. Es consideraria que dues funcions poden conviure en una mateixa plaça si hi ha com a mínim una coincidència o intersecció entre les titulacions que poden impartir una i altra funció.

3- Places amb un comentari

A la mesa de dimecres no s'explicà què significa ara aquest concepte, només digueren que existeix. Anem a pams i reflexionem un poc sobre aquesta classificació.

-Pel que fa a les places que inclouen dues funcions siguin o no del mateix cos, no s'explica que el fet d'haver d'impartir per exemple filosofia i música o anglès i alemany o matemàtiques i dibuix tècnic no sigui un tema de perfils, si van van clarament lligats aquests casos a titulacions. Segons la Conselleria no es poden considerar places perfilades amb un perfil vinculant lligat a titulació perquè no van lligades a titulació de B2, riscos Laborals, Llengua de signes o Tarja de la Marina Mercant. Tampoc es podrien considerar una plaça de perfil informatiu en no ser que a més de la doble funció també fos d'especial dificultat o participàs en plans de millora, treball per projectes o àmbits.

A més, segons l'esborrany de la convocatòria d'adjudicacions, les places generades amb dues funcions de cossos diferents (per exemple, un perfil que demani música per a secundària i trompa per a conservatori), s'han d'adjudicar a partir del cos de la funció principal. En aquest exemple, doncs, no queda clar si la plaça s'hauria d'adjudicar en el cos de secundària o en el de règim especial, ni quina seria la funció principal d'aquesta plaça, ni com ni qui ho decideix. Un criteri possible seria que s'adjudicàs en el cos del qual s'han d'impartir més hores, però no és el cas. La funció principal és la que diu el director del centre que necessita cobrir la plaça. No hi ha criteri públic i oficial, doncs, per definir la funció principal.

-Quant a les places perfilades i a les places que només s'identifiquen amb un comentari, quan l'any passat es publicaren les places disponibles per a interins en el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2015-16, ens dedicàrem a fer un buidatge i recopilació de tots els perfils (o allò que nosaltres enteníem per perfils) i en traguérem un llistat de perfils que podeu consultar AQUÍ.
A la convocatòria del 2015, el perfil de plaça venia indicat amb un número de codi de manera que ordenàrem el llistat de perfils per aquest ordre numèric. En total, el llistat inclou 173 perfils usats per definir i classificar les places d'aquest curs que encara no hem acabat.

És evident que 173 perfils és excessiu i que feia falta revisar-los, ara bé, si ens guiam pel punt 1 de més amunt i revisam quins dels 173 perfils de l'any passat entren dins la definició que ens donaren a la mesa de dimecres, resulta que només 20 poden continuar considerant-se perfils. No se sap si els 153 perfils restants, doncs, han passat a ser "comentaris", s'han eliminat o ja no existeixen. Ara també haurem de demanar que ens passin un llistat de "comentaris".

A la pròxima mesa, doncs, haurem de tornar a repetir les mateixes preguntes de dimecres, a veure si aconseguim treure'n el net.

Recordem que, a més dels dubtes indicats fins ara, també demanàrem:
 • Que es convoqui una mesa sectorial dedicada únicament a perfils de places.
 • Una llista actualitzada dels criteris de catalogació de places.
 • Quines són les titulacions reconegudes oficialment que permeten acreditar el perfil vinculant de Riscos laborals i de Llengua de signes.
 • Arran de la petició del professorat d'Alemany, que es veu abocat a treballar pràcticament sempre a mitja jornada, que es prioritzi la creació de places itinerants d'alemany enfront de les places que comparteixen funció d'anglès i alemany.


Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
 -Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit
-Cobrament de l'estiu per part del interins

Procés d'adjudicació de places: calendari previst i participació al tràmit

Aquest dimecres 1/6/16 es reuní la MSE per revisar els esborranys de les resolucions d'adjudicacions i de tutorització d'interins.

CALENDARI
Segons l'esborrany i la informació donada per la Conselleria, els calendari orientatiu previst seria el següent:
 • 9-10 de juny. Publicació de les llistes provisionals de les comissions de servei. No sabem la previsió per a la publicació de les llistes definitives.
 • 17 de juny. Publicació de les llistes provisionals d'interins admesos i exclosos de borses.
 • 30 de juny. Publicació de les llistes definitives d'interins admesos i exclosos de borses.
 • 4-5 de juliol. Publicació de la relació de places a adjudicar.
 • 5 a 7 de juliol. Termini per a seleccionar places els funcionaris de carrera sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari. No sabem quan sortirien llistes provisionals i definitives ni quan es produiria l'adjudicació però, en tot cas, abans del 19 de juliol si no hi endarreriments.
 • 19 a 22 de juliol. Termini per seleccionar places els interins.
 • Pel que fa a les adjudicacions dels interins, si no hi ha endarreriments, es faran a la segona quinzena de juliol. Si per qualsevol raó, com ara el tancament de les quotes dels centres, es produís algun endarreriment, les adjudicacions d'interins s'haurien de fer a la segona quinzena d'agost.
Posteriorment a l'adjudicació dels funcionaris de carrera i abans que s'obri el termini de selecció de places per als interins, es publicarà un llistat actualitzat de les places que s'oferiran. Demanàrem que aquest llistat sigui complet i inclogui la totalitat de les vacant i substitucions anuals que s'hagin d'oferir. La resposta de la conselleria fou que probablement serà inevitable que algunes d'aquestes places anuals surtin pel setembre. seria el cas de les places que deixaran lliures els docents que aprovin les oposicions al cos d'inspectors o les que deixin vacants els aspirants a comissions de servei al CEP si aquestes comissions no s'han adjudicat abans de la primera setmana de juliol.

PARTICIPACIÓ AL TRÀMIT DE SELECCIÓ DE PLACES
 • Participació obligatòria
Estan obligats a participar del tràmit de selecció de places els funcionaris interins admesos a borses i els funcionaris de carrera sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari.
 • Conseqüències de no participar-hi
Si un interí admès a borses no participa del tràmit de selecció de places, quedarà en situació de no disponible, és a dir, no se li podrà adjudicar cap plaça vacant ni substitució i tampoc tendrà dret a demanar la prestació de l'atur. Per tornar a estar en situació de disponible, l'interí ho haurà de sol·licitar a la conselleria mitjançant l'aplicació informàtica habilitada i amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans que comenci el trimestre en el qual vol estar disponible.
Si un funcionari de carrera no participa del tràmit de selecció de places, l'Administració li adjudicarà d'ofici una destinació.
 • Instruccions per a la selecció de places
-Si l'interí participa del tràmit però no selecciona cap plaça, l'Administració ho entén com a no haver realitzat el tràmit (punt anterior) o sigui que queda com a no disponible i sense poder demanar l'atur.
-Si l'interí selecciona com a mínim una de les places a què pot optar i no se n'hi adjudica cap, quedarà com a disponible per a substitucions i tendrà dret a demanar l'atur.
-L'ordre de preferència en què s'ordenin les places seleccionades és lliure, és a dir, es podran mesclar places a jornada completa amb places a mitja jornada segons la voluntat de l'interessat. Ara bé, si s'intercalen places de diferents cossos, s'ha de tenir clar que, en el moment de l'adjudicació aquest ordre de preferència ja no serà respectat ja que es continua adjudicant per cossos en aquest ordre: mestres, professors de secundari, professors tècnics d'FP, professors d'EOI, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny, i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en darrer lloc. En aquest sentit, tornàrem a defensar les reivindicacions acordades en les assemblees d'interins de l'AD: llista única i respecte a l'ordre de preferència en què s'han seleccionat les places.
-Els interins que han estat treballant via l'excepcionalitat 3.1.5.2. de l'annex 1 de la convocatòria a borses que permet impartir qualsevol especialitat que no sigui lingüística sense tenir la titulació indicada a l'Annex 4 de la convocatòria de borses però complit un seguit d'altres requisits, estaran obligats a seleccionar les places a què poden accedir de la següent manera: en primer lloc, totes les places a què poden optar segon la seva titulació i l'annex 4 esmentat (si no les seleccionen totes, l'Administració ho farà d'ofici) i, un cop seleccionades totes aquestes, en segon lloc, podran seleccionar la resta de places a què poden optar a partir de l'excepcionalitat.


Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
- Quins són els criteris per perfilar places
-Cobrament de l'estiu per part del interins