dimarts, 15 de maig de 2018

OPOSICIONS: justificació de faltes i llocs de les proves.


La conselleria ha publicat avui la Instrucció 1/2018 sobre la JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES D'ASSISTÈNCIA del professorat opositor al seu centre de treball mentre duri el procés selectiu:

  • Els opositors tenen permís per absentar-se els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per  a realitzar qualsevol actuació i el temps indispensable per realitzar-la. Vegeu el text de la instrucció clicant AQUÍ.
  • Prèviament a l'absència, han de sol·licitar al director del seu centre el permís per a concórrer a exàmens finals. AQUÍ hi trobareu la definició del permís i AQUÍ el model de sol·licitud.

A aquesta instrucció 1/2018 també s'hi recorda el següent CALENDARI:
  • El dissabte 23 de junt, a les 9.00 h. es farà l'acte de presentació i, a continuació, la part A de la primera prova.
  • El dilluns 25 de juny, a les 9.00 h. s'iniciarà la part B de la primera prova.

Els llocs o SEUS ON ES DESENVOLUPARAN LES PROVES:
  • Els trobareu a l'annex de les Instruccions si clicau AQUÍ.

Recordau que tota la informació que publica la conselleria sobre les oposicions d'enguany, la podeu trobar AQUÍ. `