dilluns, 10 de setembre de 2018

Mitja jornada: canvis a la cotització per atur


A partir d’aquest curs, a efectes de dies cotitzats per a l’atur, serà indiferent els dies de la setmana que anem al centre, si tenim mitja jornada. Ara el càlcul de dies es fa per la durada del contracte, independentment dels dies efectivament treballats.

Aquest és l’únic canvi normatiu que s’ha produït.

dimecres, 5 de setembre de 2018

Anul·lat el primer tràmit de substitucions: continua el merder

La Direcció General de Personal Docent ha anul·lat i suspès el primer tràmit d'adjudicació de substitucions a interins publicant avui dematí la següent nota:

"INFORMACIÓ ADJUDICACIÓ DE PLACES:
Per poder garantir la resolució correcta dels problemes tècnics detectats en el procés d'adjudicació de substitucions, aquest primer tràmit, programat pels dies 4, 5 i 6 de setembre, s'anul·la a tots els efectes (sol·licituds tramitades, llista de places, etc.). El nou tràmit s'obrirà el divendres dia 7 de setembre a partir de les 12:00h amb una nova relació ampliada de places disponibles i es tancarà el dilluns dia 10 de setembre a les 12:00h. Les places s'adjudicaran el mateix dilluns dia 10.
Direcció General de Personal Docent
"

És lamentable que amb el temps que ja fa que funcionen a cada curs aquests tràmits, els interins que esperen poder optar a una feina hagin de passar els primers dies de setembre sense saber si podran arribar a sol·licitar plaça o no a causa dels problemes informàtics del sistema de la Conselleria.
És per això que avui hem presentat al Registre la denúncia d'aquestes deficiències.

La situació d'aquests dies no és cap novetat en els darrers mesos ja que a les adjudicacions de l'estiu hi hagué interins que no pogueren realitzar el tràmit per causes informàtiques dependents exclusivament de l'Administració. En aquell moment ja presentàrem també la corresponent queixa i reclamació sol·licitant que els afectats poguessin participar del primer tràmit d'adjudicacions del setembre, el qual, com veim, ha hagut de ser anul·lat.

És imprescindible que la Conselleria solucioni aquests problemes de manera definitiva.

dijous, 12 de juliol de 2018

Estiu interins: no ens conformam amb una indemnització

UOB Ensenyament fou l'únic sindicat que a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de dimarts 10/7/18 votà en contra del fals cobrament de l'estiu per part del interins i ho férem així per les següents raons:
 • Tot i haver treballat 5,5 mesos, no es percebran les nòmines de juliol i agost.
 • Els interins afectats deixaran de cotitzar dos mesos a la Seguretat Social amb els conseqüents perjudicis sobre la prestació de l'atur i la jubilació.
 • Sense saber si seran adjudicats a l'agost o a principis de setembre amb una nova plaça, es veuran obligats a demanar l'atur dins el mes de juliol i per tant, gastar una part de la possible prestació sense importar-hi.
 • Tampoc puntuaran per antiguitat laboral deixant de sumar 1,084 punts al barem de les borses d'interins i 60 dies per al còmput de triennis i sexennis.
 • Tot això suposa un nou incompliment de l'Acord Marc (que els docents ja rebutjaren en referèndum per minso i insuficient), segons el qual la Conselleria fa trenta-tres mesos que es comprometé a pagar aquests dos mesos complets als interins que haguessin acumulat els 5,5, mesos.
 • La Conselleria deixà en mans del Govern la negociació d'aquest punt, no participà de la redacció de la Llei 6/2018 i, per tant, no es dugué a la Mesa Sectorial d'Ensenyament la negociació de la indemnització aprovada aquest dimarts.
 • Aquest pagat queda així de manera indefinida i no se sap a quin any es podrà recuperar el dret adquirit al 1994 de cobrar íntegrament els mesos de juliol i agost.

Com queda doncs la situació?
 •  La Conselleria pagarà una indemnització equivalent a un poc menys d'un mes de sou als interins que hagin treballat 5,5 mesos (165 dies) continus o discontinus, que hagin estat nomenats per cobrir substitucions durant el curs 17-18 i que hagin estat cessats per finalització de contracte o per incorporació del titular de la plaça. Aquesta indemnització es pagarà a finals de juliol.
 • A tal efecte, la Conselleria ha redactat unes instruccions que no es publicaran a la seva web ni al BOIB i l'esborrany de les quals podeu consultar AQUÍ.

Conclusió: el pes de les retallades continua esclafant l'escola i els docents de l'educació pública i la lluita és tan necessària com en el temps en què el Govern actual prengué possessió gràcies a la mobilització verda de l'Assemblea de Docents, a la Taula reivindicativa de la qual ja figurava aquest punt al 2013.


dilluns, 2 de juliol de 2018

Convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19

La convocatòria d'adjudicacions per al curs 18-19 es publicà al BOIB de dissabte passat 30/6/18.
En aquesta convocatòria s'hi regulen tant les adjudicacions de l'estiu a funcionaris de carrera, a funcionaris en pràctiques i a interins, com les adjudicacions de substitucions a interins al llarg de tot el curs escolar entre setembre i juny.

Els principals aspectes a tenir en compte quant a les adjudicacions de destinacions provisionals, és a dir, les adjudicacions que es faran a l'estiu, són:

TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLACES

 • Del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari o trasllat, en expectativa i en reingrés.
 • Del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos: funcionaris docents en pràctiques.
 • Del 31 de juliol al 6 d'agost, ambdós inclosos: funcionaris interins.
 • Es podrà accedir al tràmit des de la web de Personal Docent.

LLISTES PROVISIONALS I DEFINITIVES D'ADJUDICACIONS
 • Després de l'adjudicació de cada col·lectiu indicat a l'apartat anterior, s'obrirà un termini de reclamació de 24 hores abans de la publicació de les llistes definitives de cada grup.

CONSEQÜÈNCIES DE NO REALITZAR EL TRÀMIT
 • Tant els funcionaris de carrera indicats, com els de pràctiques com els interins, estan obligats a realitzar el tràmit de selecció de places.
 • Als funcionaris de carrera que no seleccionin places suficients, se'ls adjudicarà d'ofici.
 • Els funcionaris en pràctiques han de sol·licitar totes les places a què poden optar, a jornada completa, de l'especialitat i illa per les quals han aprovat les oposicions; en cas de no fer-ho, se'ls adjudicarà d'ofici.
 • Els interins que no realitzin el tràmit, quedaran com a no disponibles per a tot al primer trimestre i podran optar a substitucions a partir del gener del 2019 sempre que realitzin amb antelació suficient el tràmit per a situar-se com a disponibles. A més, els que no realitzin el tràmit o no hi seleccionin com a mínim una plaça, no tendran dret a demanar l'atur.

ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE PLACES
Les places s'adjudicaran seguint el següent ordre:
 1. Comissions de servei en camps d'aprenentatge, en serveis educatius especialitzats i a l'IEDIB.
 2. Comissions de servei per formar part d'equips directius.
 3. Titulars de lloc de feina suprimit.
 4. Desplaçats per manca d'horari oper trasllat.
 5. Funcionaris en expectativa de destinació definitiva.
 6. Funcionaris de carrera que han sol·licitat el reingrés.
 7. Comissions de servei a places caracteritzades amb perfil educatiu.
 8. Comissions de servei per raons de servei.
 9. Comissions de servei per motius personals.
 10. Comissions de servei a funcionaris amb destinació definitiva a una altra CCAA
 11. Funcionaris en pràctiques.
 12. Interins.
Pel que fa als interins, a més de l'ordre en què aquests figuren a les borses, s'ha de tenir en compte que les adjudicacions es fan per cossos, un rere l'altre; així, les places s'adjudicaran seguint el següent ordre de cossos:
 1. Mestres.
 2. Secundària.
 3. Professors tècnics d'FP.
 4. Escoles oficials d'idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.


Indemnització estiu interins

La Conselleria ha publicat la següent nota a la web de la Direcció General de Personal Docent:

"La indemnització prevista a la Llei 6/2018 de 22 de juny (BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018)  pels funcionaris interins que hagin estat nomenats per substituir personal funcionari docent amb reserva de llocs de feina o en situació de llicència, o per substituir la reducció de jornada del personal funcionari docent, i que acumulin cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari docent interí en un mateix curs escolar es pagarà d’ofici el mes de juliol."

A part d'això, la darrera resposta de la Conselleria a la nostra pregunta de quin serà el procediment a seguir i si hi quedaran inclosos tots els supòsits diferents de dates, tipus d'adjudicacions (vacants, substitucions), etc en què es poden haver trobat els interins que en unes condicions o altres hagin aconseguit acumular els 5,5, mesos treballats, és que estan preparant un esborrany sobre el tema que es durà a Mesa sectorial probablement aquesta setmana.

Així doncs, tot d'una que ens arribi aquest esborrany o qualsevol altra novetat, us continuarem informant.

Us pot interessar recordar la darrera nota que publicàrem sobre el cobrament de l'estiu per part dels interins.

dijous, 28 de juny de 2018

Horari d'estiu d'UOB Ensenyament

Vos informam que aquest estiu tendrem el següent horari:


JULIOL:
 • Obert de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
AGOST:
 • Del dia 1 a l'11, atendrem per correu electrònic
 • Del 13 al 30, tendrem tancat per vacances

Bon estiu a tots!

dimarts, 19 de juny de 2018

Interins sense Portal del Personal: s'obrirà termini per entrar a registre la vostra formació permanent

A la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) d'ahir dematí es revisà l'esborrany de la resolució que ha de convocar un termini extraordinari per a què els interins S que no disposen de Portal del Personal puguin presentar a registre la seva formació permanent.

Els principals punts de la resolució són:
 • Podran presentar formació els interins admesos a les borses del curs 18-19 i que no disposin de Portal del Personal.
 • Es podrà presentar la formació permanent realitzada des del dia en què l'interessat obtingué les titulacions universitàries necessàries per a impartir la docència, és a dir, el títol del Màster de formació pedagògica i didàctica o el Grau de Magisteri o equivalents, i fins al 30/5/18.
 • A més de la formació que es vulgui registrar, també s'hauran d'entregar les titulacions universitàries presentades per formar part de les borses.
 • El termini per a presentar les sol·licituds es preveu que s'obri la darrera setmana de juny i es tanqui el 16 de juliol.
 • Les sol·licituds s'han de presentar amb el model oficial de sol·licitud.
 • La formació que es presenti, haurà d'adequar-se a la normativa vigent sobre formació permanent i que la Conselleria tendrà penjada AQUÍ.
 • Només es demanarà activitat de transferència (o treball) si els cursos s'inclouen dins la modalitat d'itinerari autoformatiu. En aquest cas, encara que l'interessat no realitzàs l'activitat de transferència quan feu el curs, la pot realitzar ara i entregar-la juntament amb el certificat del curs.
 • Tota la formació registrada mitjançant aquesta convocatòria no computarà per al curs 18-19 sinó que es preveu que ho faci per al curs 19-20.
 • La DG d'FP i Formació del Professorat estudia de quina manera els interessats podran saber quina formació se'ls ha reconegut de la presentada en aquesta convocatòria.
 • Els interins que sí disposen de Portal del Personal no poden presentar formació en aquesta convocatòria. Sí que podran fer-ho en qualsevol moment del curs o un cop s'obri la convocatòria de borses per al curs 2019-20, moment en què podrà presentar-ne qualsevol interessat en apuntar-s'hi.