divendres, 16 de setembre de 2016

270 places d'interins gestionades entre el 9 i el 15 de setembre

En el segon procés d’adjudicacions de setembre del curs 2016-17, acabat el dia 12, s’adjudicaren 202 places ordinàriament, se n’eliminaren 1 i en quedaren 40 sense adjudicar.
Entre el 12 i el 15 s'han adjudicat 27 places extraordinàriament.
Així doncs, a la primera quinzena de setembre s'han gestionat 985 places.
PLACES ADJUDICADES ORDINÀRIAMENT

Les 202 places adjudicades el dilluns 12, tenint en compte que s’hi inclouen tant jornades completes com mitges, es poden desglossar de la següent manera:
- 37 són places vacants que poden estar classificades com a “vacant” (11) o com a “vacant per planificació” (26). Les “vacant” són places que ja havien quedat definides quan es tancaren les quotes dels centres al mes de juny. Les “vacants per planificació” són places aparegudes perquè després del juny el centre ha obtingut un augment de quota de professorat.
Les funcions o especialitats que més vacants presentaven (més de 5) foren Educació Infantil (8), Educació Primària (7) i Anglès (7).
S’adjudicaren vacants de Música (3), de Serveis a la comunitat (3, una d’elles de doble funció), Català (2, una d’elles de doble funció), Dibuix (1), Tecnologia (1), Geografia i Història (1), Sistemes i aplicacions informàtiques (1), Processos de gestió administrativa (1), Equips electrotècnics (1) i Llenguatge musical (1).
Les dues vacants perfilades amb doble funció són:
 • Castellà i Català (CEPA Sant Antoni)
 • Serveis a la Comunitat i Intervenció sociocomunitària (IES Mossèn Alcover)
Totes les vacants acaben el contracte el 31/08/17.
La majoria de les vacants es deuen a augment de quota (26), renúncies no justificades (4, una d’elles prové d’una vacant per planificació). Desconeixem els motius de 7 places.
- 165 són substitucions, que poden estar classificades com a “Substitució” (156) o com a “Substitució per tot un curs escolar” (9)
La majoria de les substitucions es deuen a reduccions de jornada (34) o maternitat, lactància i recuperació de vacances (26). Mentre que un petit gruix es deu a comissions de serveis (4), matrimoni (2), comissió de funció pública (1) i renúncia justificada per malaltia (1, tot i que deduïm que n’hi ha d’haver més). Desconeixem els motius de 97 places.
En qualsevol cas, només cobraran l’estiu que ve complet els interins que tenguin contracte a dia 31 d’agost del 2017 (vacants i substitucions per tot un curs escolar).
En la segona setmana d’adjudicacions observem:
 • 104 places de les quals desconeixem els motius pels quals han estat generades.
 • 98 places de les quals coneixem els motius pels quals han estat generades.
PLACES ELIMINADES
S’ha eliminat una substitució per renúncia justificada de Castellà a l’IES Llucmajor. El motiu d’anul·lació es deu a que la jornada era errònia. La plaça va sortir com a jornada completa envers de mitja.
PLACES SENSE ADJUDICAR
A més, però, quedaren 40 places sense adjudicar el dia 12 per manca d’interins disponibles. 26 són vacants (3 amb doble funció i 2 amb doble centre) i 14 són substitucions (2 amb doble funció).
PLACES ADJUDICADES EXTRAORDINÀRIAMENT

A dia d’avui s’han adjudicat 75 places de manera extraordinària. La majoria són d’Anglès, Alemany i Cuina i Pastisseria.

Per a saber com es duen a terme les adjudicacions extraordinàries, clica AQUÍ

UOB reclama que els interins "S" puguin fer formació al CEP


Des d'UOB hem presentat esmena al Consell Escolar de les Illes Balears on reclamam que la nova Ordre de formació permanent especifiqui que els interins que encara no han pogut exercir poden accedir a la formació, per posar fi a una mesura injusta que s'aplica per la via dels fets i perjudica la formació dels nous docents.

Actualment els interins que no han tingut ocasió d'exercir veuen com se'ls impedeix la inscripció a cursos organitzats per la Conselleria, i l'explicació que se'ls dóna és que no disposen de Portal del personal.

En canvi, segons el Decret de formació permanent, Article 3, lletra f, són destinatàries de la formació permanent "Les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu."

Per altra banda, l'Ordre vigent de Formació permanent de 2002, l'Ordre que regula els Centres de Professorat i l'esborrany de la nova Ordre d'homologació i reconeixement de la Formació tampoc no estableixen enlloc el requisit de disposar de Portal del personal. És a dir que s'incompleix el que estipula el Decret per una trava burocràtica, que exigim que sigui eliminada.


dimecres, 14 de setembre de 2016

Informe: Com es fan les adjudicacions extraordinàries d'interins


Davant les nombroses consultes que ens arriben sobre aquesta qüestió, vos explicam el procediment que segueix la Conselleria per fer les adjudicacions extraordinàries de substitucions per via telefònica:
 • Les adjudicacions extraordinàries no les fa una sola persona sinó que hi ha diferents adjudicadors que treballen simultàniament.
 • Cadascun d'aquests adjudicadors se centra en adjudicar una funció, per exemple, matemàtiques.
 • Així, si un interí té diferents funcions habilitades, pot aparèixer com a candidat disponible a les pantalles de diferents adjudicadors.
 • Continuant amb l'exemple: l'adjudicador que té assignada l'adjudicació de les places de matemàtiques, què veu en pantalla? Per una part té la llista de places de matemàtiques per adjudicar i per l'altra té la llista d'interins disponibles que poden accedir a les places de matemàtiques, ordenats per la seva puntuació en la borsa de matemàtiques. També apareix indicat si l'interí forma part de borses d'altres funcions que tengui reconegudes i la seva posició en les borses respectives d'aquestes altres funcions.
 • A qualsevol interí que se li telefoni per a una adjudicació extraordinària, se li ofereixen totes les places a què pot accedir de les funcions en les quals està en primera posició a la borsa corresponent.
 • Si a l'interí només li ofereixen plaça de matemàtiques, per exemple, i no d'altres funcions, és perquè en aquell moment en concret l'interí és el número 1 de la llista de matemàtiques, d'entre totes les llistes de què forma part i que en aquell moment tenien places a cobrir.
 • Si, a més, d'aquesta llista de matemàtiques on és el número 1, només li ofereixen una plaça és perquè en aquell moment només hi ha una sola adjudicació de matemàtiques per cobrir.

dilluns, 12 de setembre de 2016

Martí March: "31% d'interins a les Balears per un 19% de mitjana estatal"

Segons declaracions del conseller Martí March a UH, a les Balears hi ha un 31% d'interins per un 19% de mitjana estatal, xifres evidentment insostenibles.

Anuncia també que trauran entre 800 i 1000 places a les oposicions de 2017, mentre que les darreres informacions de Conselleria deien que serien unes 450. Davant aquest ball de xifres haurem d'esperar a veure les places que es convocaran definitivament.

Recordem que la taxa de reposició a mitjan juliol era de 396, a la qual s'han de sumar les jubilacions que es puguin produir.

Última Hora, 11 de setembre de 2016

dimecres, 7 de setembre de 2016

715 places d'interins gestionades entre el 2 i el 7 de setembre

En el primer procés d'adjudicacions de setembre del curs 2016-17, acabat el dia 5, s'adjudicaren 644 places, se n'eliminaren 8 i en quedaren 39 sense adjudicar. Entre els dies 6 i 7, s'han realitzat 24 adjudicacions extraordinàries. Vegem-ho amb una mica de detall.

PLACES ADJUDICADES
Les 644 places adjudicades el dilluns 5, tenint en compte que s'hi inclouen tant jornades completes com mitges, es poden desglossar de la següent manera:

- Un centenar són places vacants que poden estar classificades com a "vacant" o com a "vacant per planificació". Les "vacant" són places que ja havien quedat definides quan es tancaren les quotes dels centres al mes de juny. Les "vacants per planificació" són places aparegudes perquè després del juny el centre ha obtingut un augment de quota de professorat i .
Les funcions o especialitats que més vacants presentaven (entre 5 i 15 places) foren geografia i història,  economia, orientació i anglès.
Només 4 vacants eren perfilades amb doble funció:
 • tecnologia i informàtica (Ies Sa serra)
 • anglès i suport (Aula Sóller)
 • castellà i suport (Ies Josep Maria Thomàs)
 • serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària (Ies Mossèn Alcover)
Totes les vacants acaben el contracte el 31/8/17

- El gruix de places adjudicades són substitucions, la majoria de les quals (prop de 400) tenen durades més o menys llargues però sempre presenten data de finalització de contracte prevista abans del 30/6/17. La motivació d'aquestes substitucions sol ser: assumptes propis, maternitat o lactància, excedències, reduccions de jornada, permisos per matrimoni, recuperacions de vacances, renúncies justificades o baixes diverses.
Quasi un centenar de les substitucions (motivades exclusivament per excedències o reduccions de jornada) acabaran el contracte en data de 30/6/17 i una vuitantena d'interins hauran aconseguit una substitució per a tot el curs escolar de manera que tendran contracte fins al 31/8/17 si el titular de la plaça no s'incorpora abans. Les substitucions per a tot un curs solen presentar els motius de serveis especials, comissions de serveis i renúncies.
En qualsevol cas, només cobraran l'estiu que ve complet els interins que tenguin contracte a dia 31 d'agost del 2017.


PLACES SENSE ADJUDICAR
A més, però, quedaren 72 places sense adjudicar el dia 5 per manca d'interins disponibles.

-Algunes d'aquestes places foren eliminades el mateix dia 5, en total 8 i per motius diversos com canvis de perfilació de funcions, errors de duplicitat de places, unificació de dues mitges jornades de diferents centres...

- Les especialitats més afectades per manca d'interins que compleixin tots els requisits són alemany (5 places) i, sobretot, cuina i pastisseria (18 places)

- 8 de les places que no s'adjudicaren el dia 5 eren perfilades amb doble funció:
 • cuina i pastisseria més serveis de restauració (Ies Isidor Macabich)
 • francès més anglès (Ies Juníper Serra)
 • serveis de restauració més hoteleria i turisme (Ies Marc Ferrer)
 • alemany més suport (Ies Clara Hammerl)
 • suport més cultura clàssica (Ies Porreres)
 • anglès més alemany (Ies Calvià)
 • fonament de la composició més llenguatge musical (conservatori de Maó)
 • geografia i història més anglès (Cepa Sant Antoni)
- Del total de 72, tant mitges jornades com completes, 24 places han estat adjudicades de manera extraordinària i per via telefònica entre els dies 6 i 7 de setembre (comptabilitzades entre les 8.00h de dia 6 i les 10.00h de dia 7) repartint-se 17 vacants, 1 substitució per a tot el curs i 6 substitucions.
La manca d'interins disponibles fa que la conselleria recorri a les llistes d'exclosos per català per tal de fer aquestes adjudicacions extraordinàries. Un cop s'esgotin els exclosos per català d'una especialitat, aleshores es recorrerà als professors especialistes. D'entre aquests, es prioritzarà prorrogar els contractes d'aquells que hagin acabat l'anterior contracte a 31/8/16 i no duguin treballats 24 mesos en els darrers 3 anys (que són els requisits que permeten prorrogar). Un cop esgotada la possibilitat de les pròrrogues, s'esgotarien la resta d'especialistes apuntats a la darrera borsa i, posteriorment, un cop esgotada ja tota la borsa actual de professors especialistes seria el moment de obrir una nova convocatòria de borsa d'especialistes en la funció que ho necessiti.


Podeu consultar les adjudicacions actualitzades al PORTAL DE L'INTERÍ entrant a "places" i clicant a "resultats adjudicació"