dilluns, 10 d’octubre de 2016

Ampliat termini substitucions fins demà dimarts

ADJUDICACIONS INTERINS!
Pels problemes tècnics del servidor de la conselleria d'educació en les adjudicacions de substitucions d'aquest cap de setmana 7-10 d'octubre:
  • S'ha ampliat el termini de participació i selecció de places de substitucions fins a dimarts 11 d'octubre a les 12.00 h.
  • Les places amb data d'incorporació el dimarts 11 d'octubre tendran com a nova data d'incorporació el dijous 13 d'octubre.
La resta de places amb data d'incorporació diferent a 11/10/16, no es modifiquen.

La Conselleria va actualitzant informació al Portal del Docent Interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

dimecres, 5 d’octubre de 2016

Informe interins: Què s'ha de tenir en compte a l'hora de demanar l'atur


Imprescindible apuntar-se prèviament al SOIB

Per poder demanar l'atur (INEM) s'ha d'estar obligatòriament apuntat a la borsa de gent que demana feina (el SOIB).

Podràs demanar cita al SOIB, quan no tenguis feina, a la seva web: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1464

En aquesta cita, introduiran al seu ordinador el teu currículum, sobretot pel que fa a titulacions i experiència o sigui que la primera vegada que hi vagis hauràs de mostrar documentació acreditativa com ara el títol de la teva carrera, etc.

Així, des del SOIB, quan rebin una oferta de feina que s'adapti al teu perfil, te telefonaran (sempre que tu no tenguis feina, és clar) i te diran que acudeixis a una entrevista de feina.

En tot cas, pots demanar hora només per a una cita informativa. 


On es demana hora per gestionar l'atur?

Un cop l'interessat s'ha apuntat al SOIB ja es pot demanar hora a l'Inem per sol·licitar el cobrament de la prestació d'atur; l'hora es pot demanar des de la web del SEPE: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

Quan et donin hora, t'enviaran al centre que et correspongui segons la teva zona de residència i se t'indicarà l'adreça completa de l'oficina.

Aquí també pots demanar hora només per a rebre informació.

 
He de fer res abans de demanar hora al SEPE?
Abans de demanar hora al SEPE, és necessari demanar el que es diu "el certificat d'empresa". El Certificat d'empresa és el document que confirma que ja has acabat el contracte i l'has de sol·licitar a través del Portal del personal: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

El Certificat d'empresa només es pot demanar quan ja has finalitzat el contracte i convé demanar-lo en els primers dies després d'haver finalitzat la feina i/o les vacances proporcionals gaudides perquè la Conselleria està bastant de temps a gestionar-ho. Aquest certificat no s'ha de recollir a la conselleria ni entregar-lo a l'INEM, la conselleria ho fa telemàticament després que l'interessat hagi sol·licitat el certificat.

Hi ha terminis per a sol·licitar l'atur?

És molt important saber que si fas comptes demanar l'atur quan ja no tenguis feina, només tens un termini de 15 dies per poder-lo sol·licitar des que acabis la feina. Si durant aquests 15 dies, no el sol·licites, no podràs tornar a demanar-lo fins que no hagis tornat a fer feina.

Si el teu contracte de feina de docent no acaba el 31 d'agost, has de tenir en compte que els 15 dies del termini no es compten exactament a partir del darrer dia de contracte. Expliquem-ho: sempre que el contracte de l'interí no acaba el 31 d'agost, la darrera nòmina inclou el concepte de "vacances no gaudides". El temps d'aquestes vacances no gaudides depèn de la durada que ha tengut el contracte finalitzat i es calculen 2,5 dies per cada mes treballat. Així, si un interí ha acabat una substitució de tres mesos, li correspondran 7,5 dies de vacances no gaudides.

Els 15 dies de terminin per demanar l'atur, es compten, doncs, a partir del dia en què s'han acabat de gaudir aquestes vacances proporcionals.


Quant temps podré cobrar l'atur? I quant cobraré cada mes?

TEMPS
Per saber quant temps podràs cobrar l'atur es miren els darrers 6 anys treballats. Per cada 365 dies treballats corresponen 4 mesos d'atur. En tot cas, no es pot cobrar l'atur més de dos anys seguits.

Un cop saben quant temps podrem cobrar l'atur, calculen l'import de la prestació.

PRESTACIÓ
Per calcular quina quantitat cobrarem d'atur cada mes, es tenen en compte dos aspectes:

A) el sou base de la nòmina (o base reguladora) durant els darrers 180 dies
B) dos ítems més que són:
  • la parcialitat (si tens un contracte parcial, no a jornada completa, ja sia 1/2 jornada, 1/3...)
  • si es tenen fills o no
La base reguladora del sou remet a uns màxims de prestació a cobrar. Per exemple, amb una base reguladora de 1500 euros (i sense fills), la norma actual estipula que es pot cobrar com a màxim una prestació de 1087 euros.

Si hem tengut un contracte a mitja jornada, a més i tenint en compte aquesta parcialitat, si hem treballat un 50% de la jornada durant aquests darrers 180 dies, només podríem cobrar el 50% de la prestació màxima possible (si no es tenen fills), o sigui, ens quedaria un atur de 1087:2= 543,5 euros.


Si estic treballant a mitja jornada, puc demanar que em paguin una prestació per a completar el meu sou?

Pots demanar cobrar per l'atur la mitja jornada que ara no treballes sense cap problema, en el termini màxim de 15 dies hàbils, seguint les mateixes passes de demanar hora al SEPE. No obstant, recorda que abans d'anar a l'INEM, has d'haver sol·licitat el certificat d'empresa i posteriorment la millora d'ocupació a través del SOIB.

Ara bé, si es demana cobrar-ho, s'ha de saber que, tot i que només es cobrin la meitat dels diners de la prestació (mitja jornada) es gasten els mesos d'atur com si se'l combràs sencer (com si no tenguéssim cap feina). És a dir, es cobri la part que es cobri de la prestació, els mesos es gasten igual.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

Informe interins: Què cal saber del cobrament de l'estiu


Quan correspon cobrar els mesos d'estiu?
Com a norma general només es cobra l'estiu si es té contracte fins al 31 d'agost.

De què depèn tenir contracte fins a 31 d'agost? 
Depèn del tipus de plaça que s'ocupa. Hi ha 5 tipus de places a ocupar per interins.

Quines places tenen contracte fins 31 d'agost?
  • VACANT (V): és una plaça sense titular que ve de la quota de juny, és a dir, al mes de juny ja se sap que haurà de ser coberta per un interí.
  • VACANT PER PLANIFICACIÓ (VP) sorgida abans del 12 de gener. És una plaça sense titular que ve d'un augment de quota que es pot produir en qualsevol moment deprés que les quotes del juny ja siguin tancades.
  • VACANT PER JUBILACIÓ (VJ) o defunció (VD) sorgida abans del 12 de gener. És una plaça que ha quedat sense titular causa de la seva jubilació i pot aparèixer en qualsevol moment del curs. Si apareix deprés de les adjudicacions de juliol, serà una VJ durant tot el curs vigent i, al següent curs, si no ha estat ocupada per un funcionari de carrera en concurs de trasllat o altres, ja apareixerà com a V. Si sorgeix després de l'11 de gener el contracte acaba a 30 de juny.
  • SUBSTITUCIÓ PER MOTIU DE VACANT (SV) sorgida abans del 12 de gener. És una substitució que ve indicada com a "substitució per tot un curs escolar". L'interí ha d'ocupar una plaça que es considera vacant però que, a diferència de les V, VP o VJ sí que té titular. Aquest titular, molt probablement no s'incorpori durant tot el curs escolar ja que la principal causa d'una SV és una comissió de serveis. El contracte acaba a 30 de juny si sorgeix després de l'11 de gener o si el titular decideix renunciar a la comissió de serveis (fet que no se sol donar) i retornar a la seva plaça.
 Quines places NO tenen contracte fins 31 d'agost?
  • SUBSTITUCIÓ (S): les substitucions sempre són en places que tenen titular i la durada del contracte de l'interí depèn de la causa que ha motivat l'absència del titular (baixa, excedència, permisos...). En alguns casos és possible que es pugui preveure que el titular no s'incorpori durant el curs i aleshores la plaça ve classificada com a "substitució per a tot un curs escolar" sense que aquesta definició repercuteixi en la durada del contracte ja que el titular es pot reincorporar en qualsevol moment. La data de finalització de contracte no serà mai posterior al 30 de juny.
  • VACANTS PER JUBILACIÓ, PER DEFUNCIÓ O PER MOTIU DE VACANT sorgides després de l'11 de gener.
Quines vacances es cobren si no s'acaba el contracte el 31 d'agost?
Qualsevol interí que no acabi el contracte el 31 d'agost cobrarà, dins la seva liquidació, dos dies i mig de vacances per mes treballat.

Quan està previst que els interins tornin a cobrar l'estiu?
Segons l'Acord marc, el "Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig" està previst per a l'Any 2018.

Quins efectes poden tenir les darreres sentències dels tribunals?
Les sentències del TSJ de Madrid i del Tribunal Suprem conclouen que el treballador ha de cobrar el mateix per la mateixa feina, tant si és interí o no. La via per aconseguir que s'apliqui a les Balears és la interposició d'un recurs contenciós administratiu per part dels afectats.