divendres, 18 de novembre de 2016

INTERINS, IMPORTANT! Darrer tràmit substitucions

-El darrer tràmit de substitucions del 1r trimestre tindrà lloc entre els dies 2 i 5 de desembre.

-Els interins NO DISPONIBLES que vulgueu estar DISPONIBLES el 2n trimestre teniu fins el dia 11 de desembre per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

-Per raons d’actualització de l’estat de disponibilitat dels funcionaris interins, el tràmit de canvi de disponibilitat romandrà desactivat des del dia 12 de desembre fins el 19 de desembre, ambdós inclosos.

-El primer tràmit de substitucions del 2n trimestre tindrà lloc entre els dies 3 i 5 de gener.

Vegeu Portal de l'interí (missatges rotatius).


dijous, 17 de novembre de 2016

Convocatòria extraordinària de borses d'interins per a 24 especialitats

Publicada al Boib de dijous 17/11/16 la convocatòria específica i extraordinària de borses d'interins per cobrir, durant el curs 2016-17 places vacants i substitucions de les següents especialitats:
 • SECUNDÀRIA
 1. Grec
 2. Llatí
 3. Cultura clàssica
 4. Anglès
 5. Alemany
 6. Informàtica
 7. Navegació i instal·lacions marines
 8. Organització i processos de manteniment de vehicles
 9. Sistemes electrònics
 • FP
 1. Cuina i pastisseria
 2. Equips electrotècnics
 3. Estètica
 4. Instal·lacions electrotècniques
 5. Manteniment de vehicles
 6. Mecanitzat i manteniment de màquines
 7. Perruqueria
 8. Serveis de restauració
 9. Sistemes i aplicacions informàtiques
 • EOI
 1. Alemany
 2. Xinès
 3. Francès
 4. Anglès
 5. Italià
 6. Rus
 • MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
 1. Cor
 2. Orquestra
 3. Llenguatge musical
 • MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
 1. Ebenisteria artística
 2. Tècniques de joieria i bijuteria
 3. tècniques del metall


El termini d'inscripció romandrà obert del 21 al 30 de novembre, ambdós inclosos.

Podeu consultar la convocatòria completa clicant AQUÍ
divendres, 11 de novembre de 2016

Informe sobre l'assemblea d'interins del 10/11/16

Ahir horabaixa es dugué a terme a Binissalem la segona assemblea d'interins del 2016 amb el següent ordre del dia:
 1. Ordenació a llistes.
 2. Tancament de les borses durant tres anys.
 3. Oposicions 2017.
 4. Perfils de places.

SOBRE ORDENACIÓ DE LLISTES
 • El punt principal d'aquest tema era debatre la problemàtica dels interins S amb titulació de pla antic que, a causa del sistema de qualificació dels estudis de grau, veuen com els nous titulats surten de la universitat amb una nota d'expedient acadèmic més elevada que relega any rere any al final de la llista els interins amb titulació antiga i, a la pràctica, els impedeix accedir a la funció docent.
 • Es recordà que en assemblees anteriors l'A.D. havia acordat que es demanàs a conselleria la llista única i la baremació per igual de tots els aspirants.
La llista única suposaria deixar de classificar els interins per cossos (mestres, secundària, FP, etc.) per fer-ho només per puntuació i que les adjudicacions respectassin l'ordre de preferència en la selecció de les places. Aquesta petició ha estat rebutjada reiteradament per la conselleria sense argumentar gaire la negativa.
Pel que fa a la baremació general, la demanda consisteix en què des del moment que hom entra a formar part de les borses d'interins, se li computin tots els ítems del barem de mèrits (experiència docent, mitjana de l'expedient acadèmic i formació) a diferència d'ara en què l'experiència i la formació només es computen quan l'interessat ha superat el procés de tutorització (30 dies consecutius treballats en un mateix centre). Aquesta demanada sí que fou acceptada per la Conselleria que es comprometé a baremar tots els interins de les borses de cara al curs 2018-19.
 • S'explicà, també, que les bases generals actuals i el fet que hi hagi places de pacte adjudicades enguany i que han de tenir continuïtat al curs que ve, dificulta la introducció de modificacions durant els cursos 2016-17 i 2017-18.
 • Es tragueren a rotlle diferents propostes:
 1. Que l'antiguitat a borses sigui el criteri d'ordenació dels interins S. Aquesta opció és jurídicament inviable pel fet que no pot suposar un mèrit la data en què l'interessat s'apuntà a borses. Així, la proposta es descartà.
 2. Que l'antiguitat a borses puntuï encara que no sigui el criteri d'ordenació. Aquesta proposta quedà pendent d'estudiar jurídicament.
 3. Modificar la tutorització i reduir els 30 dies necessaris per a superar-la. No s'arribà a cap acord en aquest aspecte ja que beneficiaria els interins S que hagin treballat com a mínim un dia mentre que els que no han treballat mai continuarien exactament amb el mateix problema
 • A continuació se centrà el debat en trobar una solució per equilibrar les qualificacions de titulacions antigues amb les qualificacions de grau, cosa que d'entrada suposaria dur la negociació amb l'administració més enllà de la D. G. de Personal Docent per entrar ja en l'escenari de la UIB.
Sembla ser que quan acabà els estudis la darrera promoció del pla antic, la Degana de la UIB els digué que s'organitzaria un curs pont per ajustar plans d'estudis antics i nous.
Així, s'acordà demanar a la UIB que els titulats de pla antic puguin pujar nota mitjançant un curs pont.
Ara, doncs, queda pendent de veure com s'organitza l'acord, si la D. G. d'Universitats acceptarà la proposta, quant temps duraria i com seria aquest curs pont, quin preu tendria la matrícula...


SOBRE EL TANCAMENT DE LLISTES DURANT TRES ANYS
 • S'exposà que tancar llistes suposaria no publicar convocatòries per apuntar-se a borses durant tres anys o el temps que es decidís; d'aquesta manera, formarien les borses els interins que ja hi fossin des de la darrera convocatòria i no se'n podrien apuntar de nous.
 • Es comentà que aquesta opció no s'ha duit mai a terme a les Illes Balears però que sí s'utilitza a altres comunitats autònomes com ara Catalunya que només obre borses en funció de les necessitats del sistema de manera que es limiten als territoris i especialitats que presenten mancances.
 • Es discutí també sobre si el fet de no convocar borses podria influir o no en la possibilitat de poder introduir nous mèrits per baremar. S'arribà a la conclusió que tot dependria de la voluntat de la conselleria.
 • Després del debat, quedà clar que no hi havia concens sobre aquesta mesura i no es prengué cap acord al respecte.

SOBRE LES OPOSICIONS
 • Sobre la propera convocatòria d'oposicions, la representant de UOB explicà de manera resumida la normativa estatal vigent (Decret 276/2007) que determina com ha de ser les convocatòries autonòmiques. així, aspectes com la composició i les funcions dels tribunals, els continguts de les convocatòries, els requisits dels participants, la naturalesa de les proves que conformen la fase d'oposició i la seva qualificació o el sistema de barem de mèrits en la fase de concurs, són aspectes que ja estan regulats a nivell estatal i que les comunitats autònomes han de respectar.
 • També es repassaren les previsions de places que de moment ha anunciat la conselleria que s'han d'oferir en les oposicions del 2017.
 • Es presentà la proposta de demanar a Conselleria que, d'existir la possibilitat, no s'afegeixin noves especialitats a més de les anunciades sinó que es deixin per a la convocatòria del 2019. Aquesta proposta es rebutjà per manca de suport.
 • Sobre la possibilitat de demanar que la primera prova de les oposicions sigui anònima, tampoc no hi hagué acord.
 • L'acord a què s'arribà fou tornar a insistir a Conselleria que doni tota la informació possible no només sobre nombre i tipus de places sinó també sobre el model i l'ordre de les proves de la fase d'oposició, les programacions o les unitats didàctiques, al més aviat possible i sense esperar a publicar la convocatòria, cosa que no es preveu que passi abans de març.
SOBRE ELS PERFILS DE PLACES
 • Una de les assistents plantejà la problemàtica de la manca d'informació que suposen els perfils de "suport ACT" o "suport ASL" ja que un cop l'interí arriba al nou centre es troba que no se li adjudiquen tasques de suport sinó que es veu obligat a impartir matèries concretes com a únic responsable del grup-aula.
 • La representant de UOB explicà les actuacions que hem fet fins ara sobre els perfils en general com la petició durant els darrers dos anys d'una MSE específica, el seguiment dels perfilsamb doble titulació, el dels perfils d'horari de matí i horabaixa o els perfils amb B2 entre altres.
 • S'acordà que l'A.D. publicarà un comunicat sobre el tema que presentarà l'assistent que havia proposta aquest punt per a l'ordre del dia.
 Aquest fou el darrer tema tractat i es donà per acabada l'assemblea.


Properament us farem arribar informació detallada sobre la normativa estatal d'oposicions i l'acta oficial de l'A.D. quan aquesta la publiqui.

Continuarem informant.

dijous, 3 de novembre de 2016

Resum de la reunió d'avui entre interins S i sindicats d'Educació

Informam de la reunió d'avui dematí entre el col·lectiu d'interins S i els sindicats d'Educació pública. S'han acordat dues propostes a estudiar:

 • Dues llistes d'interins, una de tutoritzats i una de no tutoritzats. A aquests darrers se'ls baremaria tot, igual que als tutoritzats, i el criteri de desempat seria l'antiguitat a borses. A més, no s'obririen borses durant tres anys.
 • L'altra proposta seria continuar amb llista de tutoritzats i llista de no tutoritzats i que aquests darrers fossin baremats en nota d'expedient acadèmic i formació permanent. El criteri de desempat també seria l'antiguitat a borses. També es tancarien borses durant tres anys.
Com veis, ha sortit a taula aquest nou punt de tancar llistes i no tornar a convocar borses durant tres anys.

El calendari de feina ha quedat de la següent manera :
 • Setmana del 14 al 18 de novembre, reunió de la comissió permanent de la Junta de Personal Docent no Universitari.
 • Dia 25 de novembre, nova reunió d'interins S amb sindicats.
Aquest mateix grup d'interins S ha fet arribar a l'Assemblea de Docents la petició de convocar una nova assemblea d'interins. Amb les propostes presentades seria important que aquesta assemblea es convocàs aviat i hi assistís el major nombre de participants possible.

Si ens voleu fer arribar comentaris o aportacions sobre aquest tema, us agrairem que ho faceu per correu electrònic a uob.ensenyament@gmail.com

dilluns, 10 d’octubre de 2016

Ampliat termini substitucions fins demà dimarts

ADJUDICACIONS INTERINS!
Pels problemes tècnics del servidor de la conselleria d'educació en les adjudicacions de substitucions d'aquest cap de setmana 7-10 d'octubre:
 • S'ha ampliat el termini de participació i selecció de places de substitucions fins a dimarts 11 d'octubre a les 12.00 h.
 • Les places amb data d'incorporació el dimarts 11 d'octubre tendran com a nova data d'incorporació el dijous 13 d'octubre.
La resta de places amb data d'incorporació diferent a 11/10/16, no es modifiquen.

La Conselleria va actualitzant informació al Portal del Docent Interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

dimecres, 5 d’octubre de 2016

Informe interins: Què s'ha de tenir en compte a l'hora de demanar l'atur


Imprescindible apuntar-se prèviament al SOIB

Per poder demanar l'atur (INEM) s'ha d'estar obligatòriament apuntat a la borsa de gent que demana feina (el SOIB).

Podràs demanar cita al SOIB, quan no tenguis feina, a la seva web: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1464

En aquesta cita, introduiran al seu ordinador el teu currículum, sobretot pel que fa a titulacions i experiència o sigui que la primera vegada que hi vagis hauràs de mostrar documentació acreditativa com ara el títol de la teva carrera, etc.

Així, des del SOIB, quan rebin una oferta de feina que s'adapti al teu perfil, te telefonaran (sempre que tu no tenguis feina, és clar) i te diran que acudeixis a una entrevista de feina.

En tot cas, pots demanar hora només per a una cita informativa. 


On es demana hora per gestionar l'atur?

Un cop l'interessat s'ha apuntat al SOIB ja es pot demanar hora a l'Inem per sol·licitar el cobrament de la prestació d'atur; l'hora es pot demanar des de la web del SEPE: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

Quan et donin hora, t'enviaran al centre que et correspongui segons la teva zona de residència i se t'indicarà l'adreça completa de l'oficina.

Aquí també pots demanar hora només per a rebre informació.

 
He de fer res abans de demanar hora al SEPE?
Abans de demanar hora al SEPE, és necessari demanar el que es diu "el certificat d'empresa". El Certificat d'empresa és el document que confirma que ja has acabat el contracte i l'has de sol·licitar a través del Portal del personal: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

El Certificat d'empresa només es pot demanar quan ja has finalitzat el contracte i convé demanar-lo en els primers dies després d'haver finalitzat la feina i/o les vacances proporcionals gaudides perquè la Conselleria està bastant de temps a gestionar-ho. Aquest certificat no s'ha de recollir a la conselleria ni entregar-lo a l'INEM, la conselleria ho fa telemàticament després que l'interessat hagi sol·licitat el certificat.

Hi ha terminis per a sol·licitar l'atur?

És molt important saber que si fas comptes demanar l'atur quan ja no tenguis feina, només tens un termini de 15 dies per poder-lo sol·licitar des que acabis la feina. Si durant aquests 15 dies, no el sol·licites, no podràs tornar a demanar-lo fins que no hagis tornat a fer feina.

Si el teu contracte de feina de docent no acaba el 31 d'agost, has de tenir en compte que els 15 dies del termini no es compten exactament a partir del darrer dia de contracte. Expliquem-ho: sempre que el contracte de l'interí no acaba el 31 d'agost, la darrera nòmina inclou el concepte de "vacances no gaudides". El temps d'aquestes vacances no gaudides depèn de la durada que ha tengut el contracte finalitzat i es calculen 2,5 dies per cada mes treballat. Així, si un interí ha acabat una substitució de tres mesos, li correspondran 7,5 dies de vacances no gaudides.

Els 15 dies de terminin per demanar l'atur, es compten, doncs, a partir del dia en què s'han acabat de gaudir aquestes vacances proporcionals.


Quant temps podré cobrar l'atur? I quant cobraré cada mes?

TEMPS
Per saber quant temps podràs cobrar l'atur es miren els darrers 6 anys treballats. Per cada 365 dies treballats corresponen 4 mesos d'atur. En tot cas, no es pot cobrar l'atur més de dos anys seguits.

Un cop saben quant temps podrem cobrar l'atur, calculen l'import de la prestació.

PRESTACIÓ
Per calcular quina quantitat cobrarem d'atur cada mes, es tenen en compte dos aspectes:

A) el sou base de la nòmina (o base reguladora) durant els darrers 180 dies
B) dos ítems més que són:
 • la parcialitat (si tens un contracte parcial, no a jornada completa, ja sia 1/2 jornada, 1/3...)
 • si es tenen fills o no
La base reguladora del sou remet a uns màxims de prestació a cobrar. Per exemple, amb una base reguladora de 1500 euros (i sense fills), la norma actual estipula que es pot cobrar com a màxim una prestació de 1087 euros.

Si hem tengut un contracte a mitja jornada, a més i tenint en compte aquesta parcialitat, si hem treballat un 50% de la jornada durant aquests darrers 180 dies, només podríem cobrar el 50% de la prestació màxima possible (si no es tenen fills), o sigui, ens quedaria un atur de 1087:2= 543,5 euros.


Si estic treballant a mitja jornada, puc demanar que em paguin una prestació per a completar el meu sou?

Pots demanar cobrar per l'atur la mitja jornada que ara no treballes sense cap problema, en el termini màxim de 15 dies hàbils, seguint les mateixes passes de demanar hora al SEPE. No obstant, recorda que abans d'anar a l'INEM, has d'haver sol·licitat el certificat d'empresa i posteriorment la millora d'ocupació a través del SOIB.

Ara bé, si es demana cobrar-ho, s'ha de saber que, tot i que només es cobrin la meitat dels diners de la prestació (mitja jornada) es gasten els mesos d'atur com si se'l combràs sencer (com si no tenguéssim cap feina). És a dir, es cobri la part que es cobri de la prestació, els mesos es gasten igual.

dimarts, 4 d’octubre de 2016

Informe interins: Què cal saber del cobrament de l'estiu


Quan correspon cobrar els mesos d'estiu?
Com a norma general només es cobra l'estiu si es té contracte fins al 31 d'agost.

De què depèn tenir contracte fins a 31 d'agost? 
Depèn del tipus de plaça que s'ocupa. Hi ha 5 tipus de places a ocupar per interins.

Quines places tenen contracte fins 31 d'agost?
 • VACANT (V): és una plaça sense titular que ve de la quota de juny, és a dir, al mes de juny ja se sap que haurà de ser coberta per un interí.
 • VACANT PER PLANIFICACIÓ (VP) sorgida abans del 12 de gener. És una plaça sense titular que ve d'un augment de quota que es pot produir en qualsevol moment deprés que les quotes del juny ja siguin tancades.
 • VACANT PER JUBILACIÓ (VJ) o defunció (VD) sorgida abans del 12 de gener. És una plaça que ha quedat sense titular causa de la seva jubilació i pot aparèixer en qualsevol moment del curs. Si apareix deprés de les adjudicacions de juliol, serà una VJ durant tot el curs vigent i, al següent curs, si no ha estat ocupada per un funcionari de carrera en concurs de trasllat o altres, ja apareixerà com a V. Si sorgeix després de l'11 de gener el contracte acaba a 30 de juny.
 • SUBSTITUCIÓ PER MOTIU DE VACANT (SV) sorgida abans del 12 de gener. És una substitució que ve indicada com a "substitució per tot un curs escolar". L'interí ha d'ocupar una plaça que es considera vacant però que, a diferència de les V, VP o VJ sí que té titular. Aquest titular, molt probablement no s'incorpori durant tot el curs escolar ja que la principal causa d'una SV és una comissió de serveis. El contracte acaba a 30 de juny si sorgeix després de l'11 de gener o si el titular decideix renunciar a la comissió de serveis (fet que no se sol donar) i retornar a la seva plaça.
 Quines places NO tenen contracte fins 31 d'agost?
 • SUBSTITUCIÓ (S): les substitucions sempre són en places que tenen titular i la durada del contracte de l'interí depèn de la causa que ha motivat l'absència del titular (baixa, excedència, permisos...). En alguns casos és possible que es pugui preveure que el titular no s'incorpori durant el curs i aleshores la plaça ve classificada com a "substitució per a tot un curs escolar" sense que aquesta definició repercuteixi en la durada del contracte ja que el titular es pot reincorporar en qualsevol moment. La data de finalització de contracte no serà mai posterior al 30 de juny.
 • VACANTS PER JUBILACIÓ, PER DEFUNCIÓ O PER MOTIU DE VACANT sorgides després de l'11 de gener.
Quines vacances es cobren si no s'acaba el contracte el 31 d'agost?
Qualsevol interí que no acabi el contracte el 31 d'agost cobrarà, dins la seva liquidació, dos dies i mig de vacances per mes treballat.

Quan està previst que els interins tornin a cobrar l'estiu?
Segons l'Acord marc, el "Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig" està previst per a l'Any 2018.

Quins efectes poden tenir les darreres sentències dels tribunals?
Les sentències del TSJ de Madrid i del Tribunal Suprem conclouen que el treballador ha de cobrar el mateix per la mateixa feina, tant si és interí o no. La via per aconseguir que s'apliqui a les Balears és la interposició d'un recurs contenciós administratiu per part dels afectats.

divendres, 16 de setembre de 2016

270 places d'interins gestionades entre el 9 i el 15 de setembre

En el segon procés d’adjudicacions de setembre del curs 2016-17, acabat el dia 12, s’adjudicaren 202 places ordinàriament, se n’eliminaren 1 i en quedaren 40 sense adjudicar.
Entre el 12 i el 15 s'han adjudicat 27 places extraordinàriament.
Així doncs, a la primera quinzena de setembre s'han gestionat 985 places.
PLACES ADJUDICADES ORDINÀRIAMENT

Les 202 places adjudicades el dilluns 12, tenint en compte que s’hi inclouen tant jornades completes com mitges, es poden desglossar de la següent manera:
- 37 són places vacants que poden estar classificades com a “vacant” (11) o com a “vacant per planificació” (26). Les “vacant” són places que ja havien quedat definides quan es tancaren les quotes dels centres al mes de juny. Les “vacants per planificació” són places aparegudes perquè després del juny el centre ha obtingut un augment de quota de professorat.
Les funcions o especialitats que més vacants presentaven (més de 5) foren Educació Infantil (8), Educació Primària (7) i Anglès (7).
S’adjudicaren vacants de Música (3), de Serveis a la comunitat (3, una d’elles de doble funció), Català (2, una d’elles de doble funció), Dibuix (1), Tecnologia (1), Geografia i Història (1), Sistemes i aplicacions informàtiques (1), Processos de gestió administrativa (1), Equips electrotècnics (1) i Llenguatge musical (1).
Les dues vacants perfilades amb doble funció són:
 • Castellà i Català (CEPA Sant Antoni)
 • Serveis a la Comunitat i Intervenció sociocomunitària (IES Mossèn Alcover)
Totes les vacants acaben el contracte el 31/08/17.
La majoria de les vacants es deuen a augment de quota (26), renúncies no justificades (4, una d’elles prové d’una vacant per planificació). Desconeixem els motius de 7 places.
- 165 són substitucions, que poden estar classificades com a “Substitució” (156) o com a “Substitució per tot un curs escolar” (9)
La majoria de les substitucions es deuen a reduccions de jornada (34) o maternitat, lactància i recuperació de vacances (26). Mentre que un petit gruix es deu a comissions de serveis (4), matrimoni (2), comissió de funció pública (1) i renúncia justificada per malaltia (1, tot i que deduïm que n’hi ha d’haver més). Desconeixem els motius de 97 places.
En qualsevol cas, només cobraran l’estiu que ve complet els interins que tenguin contracte a dia 31 d’agost del 2017 (vacants i substitucions per tot un curs escolar).
En la segona setmana d’adjudicacions observem:
 • 104 places de les quals desconeixem els motius pels quals han estat generades.
 • 98 places de les quals coneixem els motius pels quals han estat generades.
PLACES ELIMINADES
S’ha eliminat una substitució per renúncia justificada de Castellà a l’IES Llucmajor. El motiu d’anul·lació es deu a que la jornada era errònia. La plaça va sortir com a jornada completa envers de mitja.
PLACES SENSE ADJUDICAR
A més, però, quedaren 40 places sense adjudicar el dia 12 per manca d’interins disponibles. 26 són vacants (3 amb doble funció i 2 amb doble centre) i 14 són substitucions (2 amb doble funció).
PLACES ADJUDICADES EXTRAORDINÀRIAMENT

A dia d’avui s’han adjudicat 75 places de manera extraordinària. La majoria són d’Anglès, Alemany i Cuina i Pastisseria.

Per a saber com es duen a terme les adjudicacions extraordinàries, clica AQUÍ

UOB reclama que els interins "S" puguin fer formació al CEP


Des d'UOB hem presentat esmena al Consell Escolar de les Illes Balears on reclamam que la nova Ordre de formació permanent especifiqui que els interins que encara no han pogut exercir poden accedir a la formació, per posar fi a una mesura injusta que s'aplica per la via dels fets i perjudica la formació dels nous docents.

Actualment els interins que no han tingut ocasió d'exercir veuen com se'ls impedeix la inscripció a cursos organitzats per la Conselleria, i l'explicació que se'ls dóna és que no disposen de Portal del personal.

En canvi, segons el Decret de formació permanent, Article 3, lletra f, són destinatàries de la formació permanent "Les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries pertinents per exercir la funció docent, d’acord amb la normativa vigent, encara que no estiguin en actiu."

Per altra banda, l'Ordre vigent de Formació permanent de 2002, l'Ordre que regula els Centres de Professorat i l'esborrany de la nova Ordre d'homologació i reconeixement de la Formació tampoc no estableixen enlloc el requisit de disposar de Portal del personal. És a dir que s'incompleix el que estipula el Decret per una trava burocràtica, que exigim que sigui eliminada.


dimecres, 14 de setembre de 2016

Informe: Com es fan les adjudicacions extraordinàries d'interins


Davant les nombroses consultes que ens arriben sobre aquesta qüestió, vos explicam el procediment que segueix la Conselleria per fer les adjudicacions extraordinàries de substitucions per via telefònica:
 • Les adjudicacions extraordinàries no les fa una sola persona sinó que hi ha diferents adjudicadors que treballen simultàniament.
 • Cadascun d'aquests adjudicadors se centra en adjudicar una funció, per exemple, matemàtiques.
 • Així, si un interí té diferents funcions habilitades, pot aparèixer com a candidat disponible a les pantalles de diferents adjudicadors.
 • Continuant amb l'exemple: l'adjudicador que té assignada l'adjudicació de les places de matemàtiques, què veu en pantalla? Per una part té la llista de places de matemàtiques per adjudicar i per l'altra té la llista d'interins disponibles que poden accedir a les places de matemàtiques, ordenats per la seva puntuació en la borsa de matemàtiques. També apareix indicat si l'interí forma part de borses d'altres funcions que tengui reconegudes i la seva posició en les borses respectives d'aquestes altres funcions.
 • A qualsevol interí que se li telefoni per a una adjudicació extraordinària, se li ofereixen totes les places a què pot accedir de les funcions en les quals està en primera posició a la borsa corresponent.
 • Si a l'interí només li ofereixen plaça de matemàtiques, per exemple, i no d'altres funcions, és perquè en aquell moment en concret l'interí és el número 1 de la llista de matemàtiques, d'entre totes les llistes de què forma part i que en aquell moment tenien places a cobrir.
 • Si, a més, d'aquesta llista de matemàtiques on és el número 1, només li ofereixen una plaça és perquè en aquell moment només hi ha una sola adjudicació de matemàtiques per cobrir.

dilluns, 12 de setembre de 2016

Martí March: "31% d'interins a les Balears per un 19% de mitjana estatal"

Segons declaracions del conseller Martí March a UH, a les Balears hi ha un 31% d'interins per un 19% de mitjana estatal, xifres evidentment insostenibles.

Anuncia també que trauran entre 800 i 1000 places a les oposicions de 2017, mentre que les darreres informacions de Conselleria deien que serien unes 450. Davant aquest ball de xifres haurem d'esperar a veure les places que es convocaran definitivament.

Recordem que la taxa de reposició a mitjan juliol era de 396, a la qual s'han de sumar les jubilacions que es puguin produir.

Última Hora, 11 de setembre de 2016

dimecres, 7 de setembre de 2016

715 places d'interins gestionades entre el 2 i el 7 de setembre

En el primer procés d'adjudicacions de setembre del curs 2016-17, acabat el dia 5, s'adjudicaren 644 places, se n'eliminaren 8 i en quedaren 39 sense adjudicar. Entre els dies 6 i 7, s'han realitzat 24 adjudicacions extraordinàries. Vegem-ho amb una mica de detall.

PLACES ADJUDICADES
Les 644 places adjudicades el dilluns 5, tenint en compte que s'hi inclouen tant jornades completes com mitges, es poden desglossar de la següent manera:

- Un centenar són places vacants que poden estar classificades com a "vacant" o com a "vacant per planificació". Les "vacant" són places que ja havien quedat definides quan es tancaren les quotes dels centres al mes de juny. Les "vacants per planificació" són places aparegudes perquè després del juny el centre ha obtingut un augment de quota de professorat i .
Les funcions o especialitats que més vacants presentaven (entre 5 i 15 places) foren geografia i història,  economia, orientació i anglès.
Només 4 vacants eren perfilades amb doble funció:
 • tecnologia i informàtica (Ies Sa serra)
 • anglès i suport (Aula Sóller)
 • castellà i suport (Ies Josep Maria Thomàs)
 • serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària (Ies Mossèn Alcover)
Totes les vacants acaben el contracte el 31/8/17

- El gruix de places adjudicades són substitucions, la majoria de les quals (prop de 400) tenen durades més o menys llargues però sempre presenten data de finalització de contracte prevista abans del 30/6/17. La motivació d'aquestes substitucions sol ser: assumptes propis, maternitat o lactància, excedències, reduccions de jornada, permisos per matrimoni, recuperacions de vacances, renúncies justificades o baixes diverses.
Quasi un centenar de les substitucions (motivades exclusivament per excedències o reduccions de jornada) acabaran el contracte en data de 30/6/17 i una vuitantena d'interins hauran aconseguit una substitució per a tot el curs escolar de manera que tendran contracte fins al 31/8/17 si el titular de la plaça no s'incorpora abans. Les substitucions per a tot un curs solen presentar els motius de serveis especials, comissions de serveis i renúncies.
En qualsevol cas, només cobraran l'estiu que ve complet els interins que tenguin contracte a dia 31 d'agost del 2017.


PLACES SENSE ADJUDICAR
A més, però, quedaren 72 places sense adjudicar el dia 5 per manca d'interins disponibles.

-Algunes d'aquestes places foren eliminades el mateix dia 5, en total 8 i per motius diversos com canvis de perfilació de funcions, errors de duplicitat de places, unificació de dues mitges jornades de diferents centres...

- Les especialitats més afectades per manca d'interins que compleixin tots els requisits són alemany (5 places) i, sobretot, cuina i pastisseria (18 places)

- 8 de les places que no s'adjudicaren el dia 5 eren perfilades amb doble funció:
 • cuina i pastisseria més serveis de restauració (Ies Isidor Macabich)
 • francès més anglès (Ies Juníper Serra)
 • serveis de restauració més hoteleria i turisme (Ies Marc Ferrer)
 • alemany més suport (Ies Clara Hammerl)
 • suport més cultura clàssica (Ies Porreres)
 • anglès més alemany (Ies Calvià)
 • fonament de la composició més llenguatge musical (conservatori de Maó)
 • geografia i història més anglès (Cepa Sant Antoni)
- Del total de 72, tant mitges jornades com completes, 24 places han estat adjudicades de manera extraordinària i per via telefònica entre els dies 6 i 7 de setembre (comptabilitzades entre les 8.00h de dia 6 i les 10.00h de dia 7) repartint-se 17 vacants, 1 substitució per a tot el curs i 6 substitucions.
La manca d'interins disponibles fa que la conselleria recorri a les llistes d'exclosos per català per tal de fer aquestes adjudicacions extraordinàries. Un cop s'esgotin els exclosos per català d'una especialitat, aleshores es recorrerà als professors especialistes. D'entre aquests, es prioritzarà prorrogar els contractes d'aquells que hagin acabat l'anterior contracte a 31/8/16 i no duguin treballats 24 mesos en els darrers 3 anys (que són els requisits que permeten prorrogar). Un cop esgotada la possibilitat de les pròrrogues, s'esgotarien la resta d'especialistes apuntats a la darrera borsa i, posteriorment, un cop esgotada ja tota la borsa actual de professors especialistes seria el moment de obrir una nova convocatòria de borsa d'especialistes en la funció que ho necessiti.


Podeu consultar les adjudicacions actualitzades al PORTAL DE L'INTERÍ entrant a "places" i clicant a "resultats adjudicació"


divendres, 15 de juliol de 2016

Oposicions: més places a Secundària, FP i Règim especial que a Primària


Segons se'ns va dir a la mesa sectorial d'ahir, hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que per al cos de Primària. Es preveu informar de primeres xifres a partir del proper mes de setembre, com ja ens havien dit anteriorment. Com a molt sortiran 450 places d'oposicions entre tots els cossos.

La taxa de reposició constarà de 396 places més noves jubilacions.

A la mesa d'ahir dijous vàrem tornar a demanar que les places d’una mateixa especialitat es reparteixin entre les dues convocatòries previstes (17-19).

Informe: mesa sectorial sobre pacte d'estabilitat

 

A la mesa sectorial d'ahir dijous, 14 de juliol, els representants de la Conselleria ens varen exposar 5 criteris generals per catalogar places de pacte i 5 criteris dels perfils de les places de pacte.

Criteris generals per catalogar places de pacte:

1. Repartir equitativament les places de pacte entre els cossos de Primària i Secundària.

2. Assignar més places de pacte a Primària que a la resta de cossos, ja que hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que no pas per a Primària.

3. Totes les places de pacte són vacants estructurals (no tenen titular).

4. Les especialitats i/o illes més o menys agraïdes amb el repartiment de les places de pacte també es deu a la previsió de places d’oposicions, per compensar.

5. Hi ha centres d’Eivissa amb un nombre escandalós d’interins. A aquests centres se’ls ha intentat donar des d’un 90% a un 100% de places de pacte a les seves vacants.

Criteris dels perfils de les places de pacte:

1. Perfil 177: s’han comprovat i depurat tots els perfils 177 (Implantació del pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre). Si el centre no tenia el Pla de millora aprovat no se li ha permès utilitzar aquest perfil.

2. Perfil B2: els representants de l’Administració varen demanar un informe a tots els centres que l’havien emprat i n’obtingueren 4 motius pel que fa el seu ús:

- La majoria dels centres:
 • Seccions europees i British Council
 • FP amb B2
- Una petita part dels centres:
 • Erasmus Plus i altres programes internacionals (6 centres)
 • Programes per atendre a pares estrangers (5 centres)
No s’ha donat cap plaça de pacte de B2 amb funcions lingüístiques.

3. Doble funció i triple funció: també s’han revisat, la majoria són de:
 • Física/Química/Matemàtiques
 • Àmbit sociolingüístic
 • Anglès/Alemany, Anglès/Francès...
 • 3 o 4 places de perfilació estranya (per exemple la plaça de Filosofia, Música i B2 d’Anglès): segons l’Administració, s’ha avisat als centres que tindrien un problema si no es cobria la plaça per setembre però, així i tot, s’han permès aquestes combinacions.

4. Itinerants: quan es va fer l’estudi de les mitges jornades, es tingué en compte la petició de UOB de prioritzar itinerants d’Alemany. Es va fer la proposta als centres i tan sol dos ho varen acceptar.

5. Perfils de riscos laborals: en el perfil 180 (Coordinador de riscos laborals) no s’exigeix cap requisit però sí en el perfil 144 (Titulació en prevenció de riscos laborals) que s’haurà d’estar en possessió del títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals o del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals d’acord amb el Real Decret 39/1997. Cal presentar fotocòpia del títol en el moment de la presa de possessió.

Enllaços a llistes:
 • Llistes definitives d’interins admesos i exclosos (pendent)
 • Relació definitiva de vacants per a l’adjudicació d’interins (pendent)
 • Places pacte curs 2016-2017:


Calendari:
 • Tràmit telemàtic de peticions de places per als interins: de dilluns dia 18 de juliol a dijous dia 21 de juliol, ambdós inclosos.
 • Previsible adjudicació de les places (pendent de confirmació): divendres dia 22 de juliol.

dilluns, 11 de juliol de 2016

Atenció: nou tràmit telemàtic obligatori a realitzar per poder fer la presa de possessió

A partir d'ara no es podrà prendre possessió de cap plaça ni se'ns podrà formalitzar el nomenament si, prèviament, no es realitza el nou TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ.
Aquest tràmit s'haurà de realitzar sempre que se'ns adjudiqui una plaça, tant a l'estiu com cada setmana durant el curs o si se'ns adjudica de manera extraordinària (telefònicament). Si no fem el tràmit, la nostra adjudicació no apareixerà al Gestib del centre i el director no tendrà constància de la nostra incorporació.
El tràmit començarà a estar operatiu uns dies després de les llistes definitives d'adjudicacions provisionals, de manera que ja dins el mes d'agost cada interessat pugui anar introduint les seves dades sense haver d'esperar el darrer dia i a fi que el director del centre ja les trobi al Gestib el dia 1 de setembre.

En realitat aquest tràmit obligatori només substitueix els documents annexos que havíem d'imprimir per entregar al centre el dia que ens hi presentam: el full de dades bancàries on volem cobrar la nòmina i la retenció d'IRPF que volem que se'ns faci; la declaració jurada que no hi ha cap condició de malaltia, incompatibilitat, etc que no ens permeti exercir la docència; i el full de dades personals a efectes de notificació.

Vegem el tràmit passa a passa:

Per accedir-hi, com amb la resta de tràmits dels interins, podreu fer-ho de tres maneres: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o de manera anònima usant el mateix número de preregistre que haureu usat per seleccionar places.

Pantalla 1
Hi apareixen les dades personals i de comunicació i notificació. Només haurem d'indicar si són correctes o no. Si no ho són, se'ns deixarà corregir-les.

Pantalla 2
És una pantalla exclusivament informativa sobre la plaça que se us ha adjudicat: funció o especialitat, centre, durada...

Pantalla 3
És la referent a les vostres dades bancàries, podreu confirmar o canviar el número de compte corrent i modificar el percentatge d'IRPF que voleu que se us retingui cada mes.

Pantalla 4
Hi trobarem l'equivalent al document model 145 en què s'hi introdueixen les dades sobre família nombrosa, pensions compensatòries, ajudes per habitatge, etc.

Pantalla 5
Equival al document en què manifestam sota jurament o prometem que no hem estat separats del servei, que no patim cap malaltia incompatible amb la docència...

Pantalla 6
És la pantalla sobre compatibilitats laborals i hem d'indicar si exercim o no una altra activitat retributiva en el sector públic o privat a més de la tasca docent a la plaça adjudicada. També hem de clicar on ens comprometem a comunicar a la Direcció General de Personal Docent qualsevol canvi en aquest aspecte i a demanar la compatibilitat (si tenim o hem de tenir dos contractes) en el termini màxim de deu dies.
Si indicam que exercim una altra activitat retributiva, se'ns derivarà a una altra pantalla (6B)

Pantalla 6B
Si tenim un altre contracte de feina, en aquesta pantalla se'ns demanarà a quin tipus d'activitat va vinculat aquest contracte; tendrem les següents opcions:
- pública
- associat a Universitat, Conservatori superior, Esadib...
- a centre concertat
- a empresa o centre privat
En qualsevol d'aquests casos, haurem de demanar la compatibilitat i ens podrem trobar en les següents situacions:
- si l'altra activitat és pública (depèn de qualsevol administració) o a un centre concertat, ja podem saber amb tota seguretat que la compatibilitat se'ns denegarà ja que no es poden exercir dues funcions públiques al mateix temps segons estableix la Llei de compatibilitats de 1984 i, en un termini de trenta dies, haurem d'elegir entre una de les dues feines.
- la universitat, el conservatori, l'Esadib, etc., depenen de la direcció General d'Universitats i tenen un tipus de conveni diferent que permet la compatibilitat sempre i quan el treball en alguna d'aquestes entitats no superi les sis hores setmanals.
- sigui quin sigui el nostre cas, la compatibilitat sempre s'ha de demanar al lloc de feina on es fan més hores.

Pantalla 7
És la de la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si ja hem autoritzat la Conselleria perquè ens gestió la certificació, se'ns n'indica el resultat:
- tot és correcte i no cal que entreguem res, o bé
- s'ha produït un error en la consulta de la Conselleria i haurem d'entregar nosaltres mateixos la certificació. Si aquest és el vostre cas, trobareu la informació necessària del que heu de fer clicant AQUÍ
Si en els diferents tràmits que haurem anat realitzant, algun interí no ha arribat a autoritzar la Conselleria a sol·licitar la certificació, no quedarà altra opció que fer les gestions el mateix interessat seguint les instruccions que trobareu a l'enllaç anterior.

Pantalla 8
En aquesta pantalla simplement se'ns informa de la política de privacitat de la Conselleria, l'hem d'acceptar per poder acabar el tràmit.

Pantalla 9
Ja és la darrera passa. Se'ns presenta un resum de les nostres dades i se'ns indica si ens falta aportar algun tipus de documentació com ara la Certificació del Registre Central i/o el dictamen d'aptitud per a persones discapacitades.
Un cop revisat el resum, només ens faltarà clicar a "envia la sol·licitud"


MÉS INFORMACIÓ:
- com realitzar el tràmit de selecció de places (de 18 a 22 de juliol)
- com gestionar la situació de disponible / no disponible per a participar d'adjudicacions.
- properament ampliarem amb informació sobre els interins de Pacte

diumenge, 10 de juliol de 2016

UOB demana que es puntuï la formació dels nous interins

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació que exclogui els nous interins de l'obligació de registrar les activitats de formació dins un màxim de tres mesos des de la seva finalització, segons estableix l'esborrany d'Ordre d'homologació de formació permanent.

L'Administració no registra la formació dels aspirants a interins que no han estat mai contractats. Amb aquest nou requisit tampoc la podrien presentar un cop contractats, perquè en la gran majoria de casos ja haurien passat els tres mesos.
Aquest greuge s'afegeix a la negativa de la Conselleria de baremar formació i experiència professional d'aquests interins a la convocatòria anual, que els partits que formen el Govern actual criticaven quan eren a l'oposició.

La baremació de formació i experiència, per altra banda, és habitual a altres comunitats autònomes com Catalunya, Madrid, Astúries, Castella I Lleó, Galícia, País Basc, etc., així com a les convocatòries de les institucions insulars i municipals de les Balears, i és una de les reivindicacions de l'Assemblea de Docents.

Amb la normativa actual, els interins sense contracte s'ordenen per nota d'expedient acadèmic i desempaten per data de naixement, un criteri que no valora la qualitat professional dels aspirants i els condemna en molts de casos a no ser mai contractats.

Des d'UOB reclamam també que les oposicions previstes redueixin de forma efectiva el percentatge d'interins, que actualment ronda el 33%. En qualsevol cas consideram insuficients les dues convocatòries en quatre anys establertes a l'Acord marc.

Palma, 8 de juliol de 2016

Diari de Balears:

Diario Balear:

divendres, 8 de juliol de 2016

Disponible o no disponible? Gestiona la teva situació amb el nou tràmit telemàtic

La situació de l'interí un cop ja forma part de les borses pot ser de disponible o de no disponible.

Disponible significa que l'interí està interessat en què se li adjudiqui una plaça, ja sia vacant o substitució i tant en les adjudicacions de l'estiu com en les setmanals de durant el curs. Estan en situació de disponibles els interins que formen part de les borses i no tenen cap plaça adjudicada sempre i quan hagin realitzat el tràmit de selecció de places de l'estiu i no s'hagin declarat en situació de no disponibles voluntàriament.
No disponible significa que, tot i que l'interí forma part de les borses, no se li pot adjudicar cap plaça.
Estaran en situació de no disponibles per les adjudicacions setmanals de substitucions a partir de la primera setmana de setembre, els interins que no hagin realitzat el tràmit telemàtic de selecció de places dels juliol, els interins que ja tenguin una plaça adjudicada, els que renunciïn de forma justificada a la plaça que se'ls hagi adjudicat i els interins que, voluntàriament, hagin elegit situar-se com a no disponibles perquè, encara que formen part de les borses, no estan interessats en aconseguir una plaça durant una temporada.

Els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles mitjançant el nou tràmit telemàtic que la conselleria habilita a tal efecte i sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se'ls acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

Aquest tràmit romandrà obert tot el curs excepte en els moments en que hi hagi un procés d'adjudicacions en marxa. És a dir, s'obrirà en haver-se publicat les llistes definitives d'adjudicacions d'aquest estiu i només s'anirà tancant de divendres a dilluns per les adjudicacions setmanals de substitucions de durant el curs.

Amb aquest mateix nou tràmit, l'interí que s'hagi situat voluntàriament com a no disponible podrà demanar situar-se una altra vegada com a disponible en el moment en què ho desitgi, tenint en compte que:
- quan un es declari en situació de no disponible, hi romandrà com a mínim per un trimestre
- la sol·licitud per tornar a estar disponible s'ha de tramitar com a mínim deu dies hàbils abans que comenci el trimestre en el qual volem estar disponibles. A tal efecte, és important recordar les dates d'inici i finalització dels trimestres escolars en el curs 2017-18:
1r trimestre: de l'1/9/17 al 22/12/17
2n trimestre: del 23/12/17 al 28/3/18
3r trimestre: del 29/3/18 al 30/6/18

El TRÀMIT  de MODIFICACIÓ DE DISPONIBILITAT, passa a passa:
Com sempre, podreu accedir al tràmit, en estar operatiu, des de la web general de la Conselleria o des de la web específica per a interins.

Pantalla 1
És la pantalla d'accés al tràmit. A aquest s'hi pot accedir de les tres maneres habituals: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o anònimament.
En cas d'accedir al tràmit de manera anònima, se us demanarà el número de DNI i el número de preregistre que ja haureu utilitzat per a fer la secció de places. A més, també se us demanarà un codi de seguretat. Si no coneixeu el codi de seguretat, clicau on diu "AQUÍ" i a continuació clicau a "enviar codi". Aleshores rebreu al vostre correu electrònic el codi de seguretat en concret i ja podreu continuar amb el tràmit i passar a la pantalla següent. És important recordar que aquest codi només té vigència durant un dia de manera que si no acabau el tràmit el mateix dia que heu sol·licitat el codi, n'haureu de demanar un altre en el moment en què volgueu tramitar la vostra situació.

Pantalla 2
Hi trobareu el resum de les dades personals i la indicació de la vostra situació actual que podrà ser:
- disponible
- no disponible
- pendent d'estar disponible, que significa que estant no disponible, heu sol·licitat tornar a la situació de disponible en el trimestre següent.
Aquí podreu canviar la vostra situació, és a dir, passar de disponible a no disponible o a la inversa.

Pantalla 3
Se us demanarà que confirmeu la sol·licitud de canvi de situació, amb el missatge de "la seva nova situació es modificarà a..." i confirmareu en quina situació voleu quedar.

Pantalla 4
Hi trobarem un resum de les passes realitzades al llarg del temps en aquest tràmit, és a dir, veurem un llistat de totes les vegades que hem demanat un canvi de situació.
I ja podreu clicar a "envia la sol·licitud"

Pantalla 5
Podreu desar el justificant i sortir del tràmit.


MÉS INFORMACIÓ:
- vegeu també com realitzar el tràmit de selecció de places
- com realitzar el nou tràmit obligatori previ a la presa de possessiódijous, 7 de juliol de 2016

"Tancat per vacances" el Portal del docent interíLa setmana passada, la Direcció General de Personal Docent va deshabilitar l’accés públic als continguts que apareixien en el Portal del docent interí del web oficial de la Conselleria d’Educació i Universitat. Entre aquests continguts, cal destacar els resultats de les adjudicacions ordinàries i extraordinàries que s’han anat produint durant l’actual curs escolar i que a hores d’ara no hi tenim accés. Aquesta privació de la informació denota manca de transparència en un moment substancial per als interins.

Abans que la Conselleria publiqués en línia les dades de les adjudicacions, es penjava un arxiu pdf cada setmana amb els aspirants disponibles. Aquest arxiu es podia descarregar i anar consultant, però amb el sistema actual ja no és possible
Mesos enrere demanàrem a la Conselleria que els resultats de les adjudicacions i llistes d’aspirants disponibles per cossos es pogués consultar no només en línia sinó també a través d’arxius pdf penjats al web. Ara mateix ens trobem sense poder consultar cap dada retrospectivament ni mitjançant l’opció en línia ni mitjançant els arxius pdf.
Si la Conselleria continua sense penjar al seu web els arxius pdf esmentats, la única manera de poder seguir disposant de la informació que teníem temps enrere, serà fent una còpia manual dels resultats de les adjudicacions setmanals i una còpia per a cada especialitat d’aspirants disponibles; això sí, un cop tornin a habilitar les opcions del Portal del docent interí. Podeu treure conclusions del temps material que implica fer còpies setmanals dels llistats per tenir accés a una informació, “en teoria” pública però, plena d’entrebancs a l’hora de consultar-la retrospectivament.
Enllaç al Portal del docent interí:
https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/

No als tres mesos per registrar formació dels nous interins

Com informàrem ahir, la Conselleria pensa establir un màxim de tres mesos per registrar les activitats de formació des de la seva finalització, segons se'ns va explicar per adaptar-se a la nova Llei de procediment administratiu que s'aprovarà a principis d'octubre. Aquest requisit perjudicaria els interins "S", que no tenen portal del personal i per tant no podrien registrar formació prèvia a la contractació si han transcorregut més de tres mesos.

Tal com també anunciàrem ahir, hem sol·licitat que es es faci una excepció en aquests casos de forma que els interins de nova contractació puguin registrar, dins el termini que es fixi, la formació ja realitzada independentment del temps que hagi passat d'ençà que la van acabar.

Com que l'Ordre passarà properament pel Consell Escolar, on per fi hi tenim representació, hi defensarem novament aquesta petició.

dimecres, 6 de juliol de 2016

Selecció de places d'interins: tràmit del 18 al 21 de juliolEls interins que formen part de les borses han de realitzar el tràmit telemàtic de selecció de places entre el 18 i el 21 de juliol, ambdós inclosos.
Com sempre, trobareu l'accés al tràmit des de la web de la conselleria.
Vegeu pas a pas les INSTRUCCIONS per a completar-lo:

Pantalla 1
És l'accés en sí. Podeu entrar al tràmit de tres maneres:
a) mitjançant el DNI electrònic
b) amb l'usuari i la contrasenya del Portal del Personal
c) de manera anònima. En aquest cas, se us demanarà un número de preregistre que el podreu recuperar mitjançant l'aplicació informàtica que trobareu just a l'inici del tràmit. Si tenguéssiu problemes amb la recuperació del preregistre, hauríeu d'anar a la conselleria, a secundària o a primària, amb el vostre DNI i us el donarien.

Pantalla 2
És la pantalla de les vostres dades personals (nom i llinatges, adreça, telèfon...), que podreu consultar i/o modificar.

Pantalla 3
Es refereix a la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si ja vàreu autoritzar la Conselleria perquè demani ella mateixa la vostra certificació negativa, ja us sortirà marcada la creueta de l'autorització.
Si no vàreu autoritzar la conselleria quan us apuntàreu a borses, ara teniu una altra oportunitat per a fer-ho si marcau la casella d'autorització.
En qualsevol cas, tant si ja havíeu donat l'autorització com si la donau ara, serà necessari donar una segona autorització: la de consultar les vostres dades del DNI a la Direcció General de la Policia. Aquesta segona autorització és necessària per a què la Conselleria pugui fer efectiva la petició de la Certificació negativa. Si no marcau l'autorització de consulta de dades del DNI, encara que autoritzeu la Conselleria a demanar la Certificació negativa, haureu de sol·licitar i recollir aquesta Certificació negativa vosaltres mateixos.
Recordau que la Certificació negativa és imprescindible per a la presa de possessió i que si aquesta no es realitza en el termini establert, es pot quedar exclòs de borses.
Per tant, us recomanam a tots que penseu a posar la creueta d'autorització tant a la casella de la Certificació negativa com a la de les dades del DNI per evitar-vos problemes de darrera hora i que la conselleria pugui fer les gestions en nom vostre.

Pantalla 3 B
Aquesta pantalla només apareixerà a les persones que tenen reconeguda una discapacitat.
En els casos d'un interí amb discapacitat, la Conselleria necessita el dictamen de certificació que la discapacitat no afecta les aptituds necessàries per exercir les funcions de la possible plaça adjudicada. Aquest dictamen l'emet el Centre Base de la Direcció General de Dependència de la nostra comunitat i és imprescindible presentar-lo per poder fer efectiva la presa de possessió, tant si la plaça a ocupar és perfilada per discapacitat com si no.
Igual que amb la Certificació negativa de delictes sexuals, l'interessat pot autoritzar la Conselleria per a què sol·liciti el dictamen ella mateixa marcant la creueta d'aquesta pantalla; en cas de no fer-ho, l'interí haurà de preocupar-se de fer ell mateix les gestions per aconseguir-lo.

Pantalla 4
Simplement ens hi apareix un resum de les funcions que tenim reconegudes, és a dir, de les especialitats que podem impartir.

Pantalla 5
És la pantalla en què seleccionam les places que volem ocupar.
Com sempre, tendreu dues columnes: la de l'esquerra, amb les places disponibles per a vosaltres i la de la dreta, on hi anireu situant les places escollides.
Les places disponibles, per facilitar-vos la tria, les podreu veure filtrades per tipus de plaça, illa, mitja jornada, municipi...
Les places amb perfils lligats a una titulació (B2, riscos laborals, llengua de signes o tarja de la marina mercant) només apareixeran a les persones que tenguin aquesta titulació reconeguda. En tot cas, sigui quin sigui el perfil d'una plaça en concret, l'interí es compromet a complir-lo des del moment en què selecciona la plaça.
Si una plaça està compartida entre dos cossos (per exemple, implica fer classes a Secundària i a FP), només un dels dos cossos serà el principal, és a dir, aquell que defineixi la plaça. Identificareu el cos principal de la plaça perquè el veureu assenyalat amb una estrelleta.
Les places reservades per a discapacitats, només apareixeran als interessats amb la discapacitat reconeguda.
És important recordar que heu de seleccionar com a mínim una plaça i deixar-la col·locada a la columna de la dreta per tal de no quedar classificats com a no disponibles. Si no seleccionau cap plaça quedareu en situació de no disponibles, és a dir, no se us podrà adjudicar cap vacant ni substitució fins al segon trimestre com a mínim.
Un cop tengueu seleccionades les places que us interessen, ja podreu passar a la següent pantalla.

Pantalla 6
Se'ns mostra un resum de les places seleccionades classificades per illes, funcions i perfils informatius.
A la informació sobre perfils, haureu de clicar a la casella "accept els perfils informatius" per tal de poder continuar i acabar el tràmit. Per a més informació sobre perfils, clicau AQUÍ

Pantalla 7
És la pantalla final. Hi podreu consultar el resum complet del vostre tràmit (dades personals, places...). Per acabar el tràmit només us faltarà clicar a "envia la sol·licitud". Fins que s'hagi enviat la sol·licitud, el tràmit no es considera acabat i entregat.


MÉS INFORMACIÓ:
- vegeu com gestionar la vostra situació com a disponible o no disponible
- properament ampliarem informació sobre:
el nou tràmit que s'ha de fer abans de la presa de possessió
interins de pactedivendres, 1 de juliol de 2016

Canvis en el llistat de perfils amb horaris de tarda "a la carta"!


De cara a les properes adjudicacions creix el llistat de perfils i també els interrogants. En alguns casos ha variat el nom o ha estat canviat per un altre distint. Criden també l’atenció algunes observacions afegides per primer cop en el cas dels perfils Horari de tarda (018), Horari matí i tarda (020) i Horari dissabte (116), on s’especifica “Pendent de l’organització final del centre”. Estaríem un altre pic davant d’un mètode que alguns directors han emprat per reservar places a determinades persones mitjançant informació privilegiada, i que a partir d’ara en podran gaudir amb més llibertat que mai, perquè podran indicar aquest perfil per dissuadir aspirants i suprimir-lo posteriorment quan vulguin a "l'organització final del centre".

Volem recordar que el 17 de febrer demanàrem quan es duria a terme la mesa sobre perfils de places; un compromís de la Conselleria que al final va quedar en res. A la mesa de quotes del 31 de maig, a la qual ens havien dit que es tractaria la qüestió, ens tornaren a donar llargues i no fou fins a la mesa de dia 1 de juny que se'n va parlar, però sense entrar en detall i sense disposar del nou llistat de perfils que adjuntam al final (Perfils 2016-2017).

Sovint els perfils són emprats com un mètode barrera i dissuasiu, a hores d’ara seguim demanant la convocatòria d’una mesa sectorial dedicada únicament a perfils de places i a quines són les titulacions reconegudes oficialment que permeten acreditar certs perfils, com el de Titulació en interpretació de la llengua de signes (038), entre d’altres.


Documents UOB:
 Document Conselleria:

dimarts, 14 de juny de 2016

Exclosos de les borses d'interins pel català, què heu de fer?

Els universitaris que han realitzat el màster en formació pedagògica i didàctica a la UIB, un cop n'han estat declarats aptes, ja compten també amb la capacitació per a l'ensenyament en català als centres docents de les Illes.

Què passa, però, si s'ha fet el màster en pedagogia a una altra comunitat autònoma? Ens trobam davant dues possibilitats:
 • Si la comunitat on s'ha cursat el màster no és de parla catalana, no queda altra opció que cursar el seminari del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural (FOLC)
El Reciclatge permet aconseguir el Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a primer cicle d'infantil (CCI), al segon cicle d'infantil i a primària (CCIP) i a l'educació secundària (CCS). Podeu consultar-ne el Pla d'Estudis AQUÍ
Per al CCI s'ha de cursar l'assignatura de Llengua i cultura popular.
Per al CCIP, s'ofereixen els camps de Geografia, Història i Art, Literatura, i Didàctica de la llengua catalana.
Per al CCS, tenim quatre seminaris: el d'Humanitats, el tècnicocientífic, el jurídicoadministratiu i el de tractament de llengües en el currículum.
Trobareu tots els programes clicant a sobre de cada assignatura o seminari. La informació sobre temporització, assistència, avaluació, etc., la trobareu AQUÍ.

És important recordar que per matricular-se als cursos oficials o a les proves lliures de:
-l'assignatura de Llengua i cultura popular (CCI), els alumnes han d'acreditar el nivell B2 de català.
-les assignatures de Geografia, Història i Art, Literatura, i Didàctica de la llengua catalana (totes aquestes per a (CCIP) o dels seminaris (CCS), els alumnes han d'acreditar el nivell C1 de català.
 • Si, en canvi, la comunitat on s'ha cursat el màster és Catalunya o el País Valencià, és molt probable que no necessiteu realitzar el FOLC i que hàgiu estat admesos a borses sense cap problema pel que fa als coneixements de català. En cas que, tot i haver cursat el màster en pedagogia en comunitats de parla catalana, us trobeu exclosos pel català, heu de posar-vos en contacte amb el Servei de Formació i Certificació de Coneixements del Català enviant al següent correu: certificacio@dgpoling.caib.es la documentació escanejada següent:
   -el títol universitari
   -el títol del màster
   -qualsevol document que indiqui el vostre nivell de llengua catalana o de capacitació
   -el vostre DNI
Un cop hagin estudiat la vostra documentació, us respondran amb bastanta rapidesa. 

Recordau que el termini general per esmenar causes d'exclusió de les borses acaba aquest divendres 17/6/16 però que certes causes d'exclusió compten amb terminis diferents i ampliats. En concret, el termini per acreditar els coneixements de llengua catalana és fins al 13 de juliol o sinó entre l'1 de setembre i el dia anterior a què es convoquin les borses per al curs 2017-18.

Per a més informació sobre les titulacions que cal tenir per fer classes de i en català o sobre el FOLC, consultau l'Ordre 6960 de 14 d'abril de 2014.
Consultau el Decret 115/2001 de 14 de setembre si voleu ampliar informació sobre la regulació de l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.


dilluns, 13 de juny de 2016

Publicades les llistes provisionals d'interins admesos a borses

Us recordam que divendres passat es publicaren les llistes provisionals d'admesos i exclosos de les borses d'interins per al curs 2016-17. Consultau-les AQUÍ

Ara es troba obert fins aquest divendres que ve dia 17/6/16 el termini per esmenar la causa d'exclusió i aportar els documents que acreditin que, el dia en què va acabar el termini per presentar les sol·licituds, es complien els requisits exigits que han causat l'exclusió.
Recordau, però, que els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans d'acabar el termini per presentar la sol·licitud, no es poden al·legar o acreditar dins el termini de reclamacions; tampoc es poden modificar les opcions seleccionades en la sol·licitud (illes, 1/2 jornada...)

Un cop revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives.
Us anirem informant. Si teniu algun dubte, ens teniu a la vostra disposició.

Sort!

divendres, 10 de juny de 2016

Canvis a les titulacions d’interins de Professors de música i arts escèniques del curs 16-17L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Professors de música i arts escèniques hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant, Dansa espanyola, Dansa clàssica, Dansa contemporània, Dicció i expressió orals (Català) i Literatura dramàtica.
 1. Titulacions afegides enguany:
 • Alemany aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’alemany consti com a llengua A
 • Anglès aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’anglès consti com a llengua A
 • Italià aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’italià consti com a llengua A
 • Dicció i expressió orals (Català):
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
 • Literatura dramàtica:
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat gramàtica normativa de l’espanyol

 1. Nous requisits afegits enguany:
 • Dansa espanyola:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (*)
 • Dansa clàssica:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (**)
 • Dansa contemporània:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (***)

Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de grau i nous requisits en algunes titulacions superiors. No s’ha eliminat cap titulació respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant i Italià aplicat al cant, a partir d’enguany i com a novetat, hi podran accedir els Graduats en llengües i literatura modernes, sempre que l’idioma corresponent al nom de la matèria, consti com a llengua A. El que no s’explica, de cap manera, és per què amb la mateixa titulació no es pot accedir a impartir la matèria Francès aplicat al cant. En el grau en llengües i literatura modernes també hi ha l’opció d’estudiar el francès com a llengua A, exactament igual que passa amb l’alemany, l’anglès i l’italià.
 • Tampoc entenem per què per impartir les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant i Francès aplicat al cant no és requisit tenir ni acreditar absolutament cap coneixement musical. Recordem que aquestes matèries s’imparteixen dins el Conservatori Professional.
 • Hi ha matèries com Orquestra, Dansa espanyola, Dansa clàssica i Dansa contemporània on apareixen titulacions no regulades. En aquests casos, no consta el pla regulat segons el Decret al qual s’acull la titulació. Aquest fet obre la porta a tot tipus d’interpretació i aplicació de la norma, podent acceptar justificants de qualsevol tipus i no oficials a l’hora d’activar noves funcions.

Altres requisits:
(*) Modalitat dansa espanyola
(**) Modalitat dansa clàssica
(***) Modalitat dansa contemporània

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

divendres, 3 de juny de 2016

Cobrament de l'estiu per part dels interins


El tema del pagament de l'estiu als interins continua exactament igual que des del curs 2012-13, arran de les retallades: els interins que cobren l'estiu són una minoria.
Es cobraran els mesos de juliol i agost complets (se cessarà a 31 d'agost) en els següents casos:
-si se'ns ha adjudicat una vacant a les adjudicacions de l'estiu
-si se'ns ha adjudicat a l'estiu una substitució de durada prevista de tot el curs, sempre i quan no es reincorpori el titular (encara que ho faci el darrer dia de classe)
-si abans del 12 de gener se'ns ha adjudicat una vacant sobrevinguda (la plaça que queda buida per jubilació, defunció... és a dir, que perd el titular)
La resta d'interins cessaran o bé en reincorporar-se el titular de la plaça o bé a 30 de juny
Després de les sentències favorables dictades que permetrien que a altres comunitats hi hagués més casos en què es pogués cobrar l'estiu, demanàrem que a la nostra comunitat aquest pagament es faci efectiu en el curs 2016-17 sense esperar a l'estiu de 2018 com diu l'Acord Marc.

Per altra part, a l'assemblea general de docents realitzada aquest dijous 2/6/16, s'acordà per unanimitat que  l'Assemblea de Docents presentarà un contenciós administratiu contra la conselleria d'Educació per tal de recuperar aquest dret retallat al més aviat possible.

Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
- Quins són els criteris per perfilar places
-Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit